Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce i NBP kontynuują projekt edukacji finansowej

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

studenci.uczelnie.250x167W czwartek 21 lutego 2013 r. w SOS Wiosce Dziecięcej  w Siedlcach odbyły się pierwsze zajęcia drugiej edycji, projektu "Grosz zaoszczędzony przerabia się w miliony" dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego.

Celem projektu jest przygotowanie podopiecznych Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce do racjonalnego, odpowiedzialnego i świadomego dysponowania środkami finansowymi, jak również planowania przyszłych wydatków, funkcjonowania instytucji finansowych i usług przez nie oferowanych oraz elementarnych pojęć z zakresu gospodarki rynkowej.

Długofalowy i cykliczny program edukacji ekonomicznej, przygotowany w oparciu o specjalne scenariusze zajęć i przy pomocy wyspecjalizowanych trenerów ma za zadanie umożliwić podopiecznym Stowarzyszenia zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania budżetem rodzinnym, własnymi wydatkami oraz nauczyć umiejętności planowania i oszczędzania.

„Dzieci z trzech grup wiekowych: klas 1-3, 4-6 oraz gimnazjaliści na pierwszych zajęciach zostały wprowadzone w tematykę i cel projektu. Poznały historię pieniądza oraz funkcje banku. Aktywizujące metody prowadzenia zajęć sprawiły, że bardzo czynnie uczestniczyły w ćwiczeniach, a na  koniec  z uśmiechem  deklarowały uczestnictwo na kolejnych lekcjach” – opowiada Anna Choszcz – Sendrowska ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.

Dzieci będą miały możliwość nie tylko poprzez tradycyjną edukację, ale i zabawę zrozumieć wartość pieniądza. Przygotowane gry decyzyjne czy quizy ekonomiczne pozwolą im w ciekawej formie wykształcić nawyk oszczędzania i planowania budżetu, aby w przyszłości potrafiły zapewnić stabilność finansową sobie i swoim bliskim.

Program pilotażowy projektu „Grosz zaoszczędzony przerabia się w miliony” został przeprowadzony w 2012 roku w SOS Wiosce Dziecięcej w Kraśniku i świetlicy środowiskowej „Jutrzenka” w Lublinie. W trzecim tygodniu lutego bieżącego roku zajęcia rozpoczynają się w SOS Wioskach Dziecięcych w Siedlcach, Biłgoraju i Karlinie oraz w świetlicach środowiskowych w gminie Biłgoraj (Bukowej, Gromadzie i Woli Dereźniańskiej), gminie Skórzec (Trzcińcu, Grali), gminie Karlino (Karlinie, Karścinie, Lubiechowie i Mierzynie ) i Lublinie.

Docelowo Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce chciałoby objąć programem edukacji finansowej wszystkich swoich podopiecznych, a także zainteresować nim instytucje zajmujące się opieką zastępczą oraz placówki oświatowe.
Narodowy Bank Polski, główny partner kontynuowanej w tym roku akcji wspiera również „Wielki Test Wiedzy Ekonomicznej”, który odbędzie się 25.02.13 w TVP 1. Podopieczni SOS, którzy odbyli już zajęcia w ramach projektu „Grosz zaoszczędzony przerabia się w miliony” spróbują go rozwiązać przed telewizorami.