Stopy na świecie wciąż niskie, mimo rosnącej inflacji

Stopy na świecie wciąż niskie, mimo rosnącej inflacji
Fot. stock.adobe.com / sasun Bughdaryan
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Reakcja banków centralnych na szybko rosnącą inflację jest zadziwiająco słaba. W większości rozwiniętych krajów stopy procentowe są znacznie poniżej stopy inflacji. Europejski Bank Centralny wciąż utrzymuje zerową stopę, choć średnia inflacja strefy euro wynosi 7,5%, a w niektórych krajach strefy jest dwucyfrowa, podkreśla Witold Gadomski.

W czwartek (14.04.) prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde oświadczyła, że wprawdzie inflacja rośnie, za co winę ponosi między innymi wojna w Ukrainie, ale Bank nie zmieni swych planów, dotyczących zakupów obligacji. Nie zapowiedziała też wzrostu stóp procentowych.

W Europie Środkowej banki centralne zaczęły podnosić stopy procentowe w ubiegłym roku

Lagarde obawia się, że Unia Europejska mocno odczuje skutki wojny i nakładanych na Rosję sankcji, co odbije się na wzroście gospodarczym. Dlatego EBC nie decyduje się na zacieśnienie polityki pieniężnej.

Czytaj także: EBC: stopy procentowe bez zmian, zakupy w ramach programu APP mogą zakończyć się w III kw.

Które banki centralne trwają przy niskich stopach procentowych?

Zerowe stopy utrzymuje także szwedzki Riksbank. Ostatnia podwyżka stóp w tym kraju z -0,250% do 0% miała miejsce w grudniu 2019 roku. Inflacja w Szwecji jest niższa niż w strefie euro, ale i tak najwyższa od 30 lat. W marcu wyniosła 6,0%.

Ujemne stopy wciąż utrzymuje Dania (-0,450%), Japonia (-0,100%) i Szwajcaria (-0,750%). Inflacja w tych krajach wynosi odpowiednio: 5,4%, 2,4% i 0,9%.  

Powrót stóp procentowych do poziomu, który był zanim EBC rozpoczął skup papierów, może ponownie doprowadzić do kryzysu finansowego w strefie euro

Stopa Rezerwy Federalnej USA to 0,5% przy inflacji przekraczające 8%. Członek zarządu Rezerwy Federalnej, Christopher Waller, powiedział w środę (13.04.), że spodziewa się wzrostu stóp procentowych o 0,5 pkt proc. w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Fed zwykle podnosi stopy o 0,25 pkt proc. Stopa bezrobocia w Stanach Zjednoczonych jest na rekordowo niskim poziomie. W marcu 2022 r. wyniosła 3,6%,, a PKB w IV kwartale 2021 roku wzrosło o 6,9%

Bank Anglii podniósł stopę w marcu do 0,75% prognozując, że w kwietniu inflacja w Wielkiej Brytanii sięgnie 7,5%.

W Europie Środkowej banki centralne zaczęły podnosić stopy procentowe w ubiegłym roku. W Czechach podstawowa stopa banku centralnego wynosi 5,0%, a inflacja 12,7%, na Węgrzech 4,4%, inflacja 8,5%, a w Polsce 4,5% przy inflacji wynoszącej blisko 11%. 

Czytaj także: Prezes NBP tłumaczy się z nadspodziewanie dużej podwyżki stóp procentowych; to jeszcze nie koniec cyklu

Sektor finansowy obawia się spowolnienia gospodarczego

Relatywnie słaba reakcja banków centralnych na zagrożenie inflacją wynika z obaw o wzrost gospodarczy, który odbił po recesji, spowodowanej pandemią Covid-19, ale pozrywane globalne łańcuchy dostaw mogą go spowalniać.

Średnie zadłużenie państw strefy euro zbliża się do 100% PKB

Wiele krajów, zwłaszcza w strefie euro obawia się, że zaprzestanie przez bank centralny skupu obligacji doprowadzi do szybkiego wzrostu rentowności papierów dłużnych. Tymczasem średnie zadłużenie państw strefy euro zbliża się do 100% PKB, a w kilku krajach znacznie przekracza ten poziom.

Powrót stóp procentowych do poziomu, który był zanim EBC rozpoczął skup papierów, może ponownie doprowadzić do kryzysu finansowego w strefie euro.   

Czytaj także: Stopy w Chinach bez zmian

Źródło: aleBank.pl