Stopa bezrobocia zarejestrowanego utrzymała się w lipcu na rekordowo niskim poziomie

Stopa bezrobocia zarejestrowanego utrzymała się w lipcu na rekordowo niskim poziomie
Fot. stock.adobe.com/Tom Mc Nemar
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Stopa bezrobocia zarejestrowanego na koniec lipca br. wyniosła 5,9%, czyli nie zmieniła się wobec danych z czerwca, podał Główny Urząd Statystyczny. W lipcu 2017 r. stopa ta wyniosła 7%.

Stopa bezrobocia zarejestrowanego na koniec lipca br. wyniosła 5,9%, czyli nie zmieniła się wobec danych z czerwca #bezrobocie #bezrobocierejestrowane #GUS @GUS_STAT

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu lipca 2018 r. wyniosła 961,8 tys. wobec 967,9 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 1 140 tys. przed rokiem.

Wcześniej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało, powołując się na dane z urzędów pracy, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,9% w lipcu 2018 r.

W projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. rząd przyjął, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 6,2% na koniec 2018 r. i obniży się do 5,6% na koniec 2019 r.

Liczba nowych bezrobotnych wzrosła do 137,8 tys. osób

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła w lipcu br. 137,8 tys. wobec 120,8 tys. miesiąc wcześniej, podał również GUS.

W lipcu 2017 r. liczba nowych bezrobotnych wyniosła 153,4 tys. osób.

Stopa bezrobocia wg BAEL spadła do 3,6% w II kw. 2018 r.

Stopa bezrobocia mierzona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wynosiła 3,6% w II kw. 2018 r. wobec 4,2% w poprzednim kwartale, podał GUS. W II kw. 2017 r. wskaźnik ten wynosił 5%.

Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w II kwartale br. 56,5% wobec 56% w poprzednich trzech miesiącach, zaś wskaźnik zatrudnienia wyniósł 54,4% wobec 53,7% kwartał wcześniej.

Tylko w województwie świętokrzyskim bezrobocie wzrosło

Największy odsetek osób bez pracy był w województwie warmińsko  – mazurskim (10,0 proc.) i mazowieckim regionalnym (9,8 proc.), najniższy – w regionie warszawskim stołecznym (2,6 proc.) i województwie wielkopolskim (3,3 proc.), zauważa Monika Fedorczuk, ekspertka Konfederacji Lewiatan w komentarzu do danych GUS. Porównując stopę bezrobocia dla poszczególnych województw z wartościami tego wskaźnika z czerwca 2018, widać, że w pięciu województwach o najwyższej stopie bezrobocia nastąpiła (choć nieznaczna) poprawa sytuacji, tylko w województwie świętokrzyskim bezrobocie wzrosło o 0,1 pp. Powyższe dane wskazują, że w części województw nastąpiło wyczerpanie możliwości pozyskiwania pracowników z grona osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. Te regiony coraz mocniej będą odczuwały z jednej strony brak rąk do pracy i silniejszą presję płacową, z drugiej – ograniczenie możliwości rozwoju działalności przedsiębiorstw lub nawet utrzymania jej na dotychczasowym poziomie.

Nieznacznie również spadła liczba zarejestrowanych bezrobotnych – w lipcu w powiatowych urzędach pracy było zarejestrowanych 961,8 tys. osób, co oznacza spadek w ciągu miesiąca o 6,1 tys. osób. Najwięcej osób bez pracy było w regionie mazowieckim – 93,7 tys. i województwie śląskim – 82,7 tys. Otwartym pytaniem pozostaje z jednej strony na ile te osoby są chętne i gotowe do podjęcia pracy, a z drugiej – na ile oferowane miejsca pracy są w zasięgu tych osób. Dla części bezrobotnych znaczną barierą w podjęciu pracy są kwestie dojazdu czy brak możliwości zmiany miejsca zamieszkania.

Źródło: ISBnews