Startuje II Edycja Programu TalentowiSKO

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

talentowisko.bs.01.400x2781 września 2014 r. rozpoczyna się Druga Edycja Programu TalentowiSKO. To kontynuacja Programu edukacyjnego Banków Spółdzielczych z Grupy BPS. Łączy naukę o przedsiębiorczości z misją rozwoju talentów dzieci i młodzieży.

TalentowiSKO to także nowoczesna platforma internetowa, która wykorzystuje media społecznościowe, blogowanie, zawiera bazę materiałów oraz służy komunikowaniu się jego uczestników. Nauczyciele i dyrektorzy szkół znajdą tu, podobnie jak w ubiegłym roku, pomoce dydaktyczne opracowane przez pedagogów, metodyków nauczania i ekspertów z Banków Spółdzielczych. Są wśród nich m.in.:

  • scenariusze zajęć o finansach,
  • karty pracy,
  • opracowane konkursy rozwijające wiedzę o oszczędzaniu, w których atrakcyjne nagrody fundują Banki Spółdzielcze z Grupy BPS.

Tegoroczny Program uczy dzieci ze szkół podstawowych porozumienia między członkami zespołu, debatowania i sprawnego argumentowania. Rozwija cechy przedsiębiorcy – menedżera. Gimnazjaliści będą pracować w zespołach projektowych. Zaplanują działania promocyjne i reklamowe w kontekście działań przedsiębiorstwa. Poznają sposoby rozwiązywania konfliktów oraz negocjacji. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych porównają postawy polskich menedżerów z biznesmenami z innych krajów świata. Poznają zasady etykiety w biznesie. Nauczą się postawy dialogu i otwartości w biznesie międzynarodowym.

Pracownicy Banków Spółdzielczych pokazują poprzez TalentowiSKO inne podejście do pieniądza. Dzieci i młodzież często słyszą, że zarabianie i posiadanie pieniędzy związanie jest z wyrzeczeniami. Podczas, gdy wystarczy oprzeć pracę o talent, który mamy. Wówczas staje się ona przyjemnością, a pieniądze pojawiają się przy okazji.

Banki Spółdzielcze z Grupy BPS wspierają i aktywnie uczestniczą w życiu swoich lokalnych społeczności. Prowadzone przez nie Szkolne Kasy Oszczędności uczą przedsiębiorczości, oszczędzania i zarządzania swoimi pieniędzmi ok. 65 000 dzieci w całym kraju. Program TalentowiSKO wpisuje się w ten nurt. W rejonach gdzie dostęp do zajęć pozalekcyjnych jest ograniczony, jest okazją dla szkół do rozszerzenia edukacji w zakresie finansów, przedsiębiorczości i rozwoju talentów. Uczniom zaś daje możliwość lepszego przygotowania się do testów, egzaminów, konkursów i olimpiad.

Aby przystąpić do Programu oraz uzyskać dostęp do platformy internetowej, wystarczy, że szkoła skontaktuje się z lokalnym Bankiem Spółdzielczym, biorącym udział w Programie. Wśród atrakcji dla dzieci jest m.in. okazja odwiedzenia banku w swojej okolicy i zobaczenia jak działa instytucja finansowa, co to jest skarbiec i czym różni się prawdziwy banknot od fałszywego.

Źródło: Bank BPS