Środki na innowacje. Wyniki raportu „Innowacje w MŚP. Pod lupą”

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

94 proc. firm, które wzięły udział w badaniu na potrzeby raportu EFL „Innowacje w MŚP. Pod lupą”1 angażuje w innowacje środki własne. Równie chętnie przedsiębiorcy sięgają po zewnętrzne źródła finansowania. Jednak ich znajomość programów wsparcia innowacyjności pozostaje niewystarczająca.

Z badania „Innowacje w MŚP. Pod lupą”, które objęło firmy mikro-, małe i średnie, wynika, że 94 proc. podmiotów inwestuje w innowacje własne środki. Przy czym firmy, które skorzystały z tej formy finansowania, w 64,3 proc. wskazują, że ponad 51 proc. wartości wydatków pokryły swoimi zasobami. 29,5 proc. zaangażowało swoje środki w 21 – 50 proc. wartości inwestycji, a 6,2 proc. badanych do 20 proc. wartości wydatków pokryło ze środków własnych.

MŚP nie unikają też sięgania po ze¬wnętrzne źródła finansowania. Najbardziej popularne są dotacje unijne, z których skorzystała co czwarta badana firma. W przypadku tych środków 45,9 proc. podmiotów podaje, że pokryły one ponad 51 proc. wartości wszystkich wydatków na ten cel. Najczęściej sięgały po dotacje firmy średnie.

Istotnymi źródłami finansowania innowacji w firmie są także zarówno kredyt (14,5 proc.), jak i leasing (8,3 proc.). W obu tych źródłach ponad 65 proc. firm pokryło co najmniej 21 proc. wartości inwestycji o charakterze innowacyjnym.

Kiedyś rozwój działalności innowacyjnej finansowaliśmy wyłącznie ze środków własnych. Natomiast od paru lat korzystamy z projektów unijnych. Wnioski były napisane przez firmę zewnętrzną, z którą współpracujemy. Niektóre projekty były „bronione” w Warszawie. I dostaliśmy finansowanie – powiedział Jarosław Kępa, prezes firmy CIMAT Sp. z o.o.

Blisko jedna czwarta firm, które wzięły udział w badaniu, deklaruje, że zamierza skorzystać ze środków unijnych w kolejnym roku. Aż 91 proc. z nich twierdzi, że za te pieniądze dokona inwestycji o charakterze innowacyjnym. Największa grupa – 46 proc. – planuje niewielkie przedsięwzięcia – do 1 mln zł. Szacowany udział środków własnych w finansowaniu tych inwestycji jest poniżej 54 proc.

Dotacje najczęściej będą inwestowane w maszyny i urządzenia – tak twierdzi 48 proc. ankietowanych. W dalszej kolejności znalazło się oprogramowanie IT oraz nowe technologie wytwarzania. Na badania i rozwój (B+R) zamierza ponieść nakłady jedynie 4,1 proc. badanych. Oznacza to, że pewna grupa może się rozczarować, bo rząd zamierza przeznaczać środki bezzwrotne głównie na prace B+R, a nie na proste zakupy maszyn i urządzeń do produkcji.

O ile przedsiębiorcy są w stanie dosyć precyzyjnie określić, jakich sum im potrzeba i ile są w stanie do tego samodzielnie dołożyć, to już kompletnie gubią się w progra¬mach, z których mogą skorzystać. 87 proc. firm z grupy, która zamierza skorzystać z dotacji, nie wie, z jakiego programu może uzyskać wsparcie, a 13 proc. wie to na poziomie dosyć ogólnym.

Źródło: Europejski Fundusz Leasingowy SA

(1) W badaniu „Innowacje w MŚP. Pod lupą”, zrealizowanym przez Instytut Keralla Research dla EFL SA w dniach 15.06 – 2.07.2015 r., pytano osoby decyzyjne, odpowiedzialne za rozwój firmy (właściciel, wspólnik, prezes, dyrektor zarządzający, dyrektor ds. rozwoju, szef działu B+R, główny technolog, dyrektor finansowy, specjalista ds. inwestycji lub inne z wskazane jako odpowiedzialne za rozwój). Badanie wykonano metodą ilościową, techniką CATI (wywiad telefoniczny) wśród mikro-, małych i średnich firm (zatrudniających do 250 osób), na próbie 500 firm dobranych w sposób losowo-kwotowy. Próba ogólnopolska uwzględnia zróżnicowanie ze względu na zatrudnienie, działalność i liczbę firm przypadających na województwo. Błąd pomiaru wynosi 2, ufność – 0,95. Część jakościowa badania obejmowała 10 pogłębionych wywiadów z przedsiębiorcami wyłonionymi losowo spośród firm współpracujących z EFL SA. Na podstawie badania powstał raport „Innowacje w MŚP. Pod lupą”, opublikowany przez EFL w listopadzie 2015 roku.