Sprzedaż nieruchomości rolnych Skarbu Państwa wstrzymana do 2026 roku?

Sprzedaż nieruchomości rolnych Skarbu Państwa wstrzymana do 2026 roku?
Fot. stock.adobe.com/whitcomberd
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, zakładający wydłużenie terminu wstrzymania sprzedaży nieruchomości rolnych Skarbu Państwa o pięć lat, do 30 kwietnia 2026 r., podało Centrum Informacyjne Rządu.

„30 kwietnia 2021 r. upłynie ustawowy okres, na jaki wstrzymana jest sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Rząd chce przedłużyć ten okres o kolejne 5 lat, tj. do 30 kwietnia 2026 r.” – czytamy w komunikacie.

Wraz ze wstrzymaniem sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP) w 2016 r., podstawowym sposobem zagospodarowania nieruchomości z ZWRSP stała się dzierżawa. Dzięki wstrzymaniu w 2016 r. sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa osiągnięty został zamierzony cel rządu – zahamowanie wzrostu cen gruntów z ZWRSP oraz ustanowienie dzierżawy podstawową formą rozdysponowania nieruchomości rolnych z ZWRSP, podano także.

Przeciwdziałanie spekulacyjnemu wykupywaniu nieruchomości rolnych

Wstrzymanie sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa miało także przeciwdziałać spekulacyjnemu wykupywaniu nieruchomości rolnych przez podmioty, które nie gwarantowały – zgodnego z interesem społecznym – wykorzystania nabytej ziemi na cele rolnicze, podkreśla CIR.

Projekt reguluje także kwestie wstrzymania sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości, aby uniknąć pojawienia się ewentualnych wątpliwości w tym zakresie. Doprecyzowuje, że we wniosku o wyrażenie przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi zgody na sprzedaż nieruchomości, ich części lub udziałów we współwłasności – wchodzących w skład ZWRSP – dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będzie musiał wskazać, jakie względy społeczno-gospodarcze uzasadniają tą sprzedaż.

Czytaj także: Zakaz obrotu gruntami rolnymi utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej >>>

Utrzymano zasadę, zgodnie z którą wstrzymanie sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład ZWRSP nie dotyczy nieruchomości przeznaczonych na cele, które nie są rolnicze, czyli tzw. nieruchomości inwestycyjnych.  

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 maja 2021 r.

Według stanu na 31 sierpnia 2020 r., obszar gruntów pozostających w Zasobie Własności Rolnej Skarbu wynosił ponad 1,3 mln ha, z czego grunty oddane w dzierżawę stanowiły ponad 1 mln ha.

Źródło: ISBnews