Sprzedaż detaliczna we wrześniu bez niespodzianek; zielone światło dla podnoszenia stóp procentowych?

Sprzedaż detaliczna we wrześniu bez niespodzianek; zielone światło dla podnoszenia stóp procentowych?
Fot. stock.adobe.com/adam88xx
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła o 4,1% r/r we wrześniu 2022 r., podał Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to, że popyt w Polsce nie słabnie, co podbijać może inflację. Czy będzie to zielone światło dla dalszego podnoszenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej?

„Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym sprzedaż detaliczna w cenach stałych we wrześniu 2022 r. była o 0,9% wyższa w porównaniu z sierpniem br.” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Coraz więcej sygnałów spowolnienia popytu konsumpcyjnego >>>

Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących we wrześniu była wyższa niż przed rokiem o 21,9% i niższa o 1,1% m/m, podano także.

„We wrześniu 2022 r. największy wzrost sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. odnotowały jednostki handlujące tekstyliami, odzieżą, obuwiem (o 25,2% wobec wzrostu o 14,5% przed rokiem). Sprzedaż wzrosła także w następujących prezentowanych grupach: 'pozostałe’ (o 11,3%), 'farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny’ (o 11,1%), 'żywność, napoje i wyroby tytoniowe’ (o 7,8%) oraz 'prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach’ (o 2,5%). Najgłębszy spadek sprzedaży utrzymał się w podmiotach sprzedających paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 20,4%)” – czytamy dalej.

Poniżej dane o zmianach sprzedaży detalicznej we wrześniu w ujęciu rocznym (ceny stałe)

Wyszczególnienie% r/r
Ogółem4,1
  w tym: 
Pojazdy samochodowe, motocykle, części-2,9
Paliwa stałe, ciekłe i gazowe-20,4
Żywność, napoje i wyroby tytoniowe7,8
Pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach*
Farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny11,1
Tekstylia, odzież, obuwie25,2
Meble, RTV, AGD-4,3
Prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach2,5
Pozostałe11,3

* – brak informacji lub konieczność zachowania tajemnicy statystycznej.

Konsensus rynkowy wynosił 4,5% wzrostu r/r (sprzedaż w cenach stałych).

Udział e-handlu w sprzedaży detalicznej wzrósł do 9,7% we wrześniu

Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (ceny bieżące) wzrósł do 9,7% we wrześniu 2022 r. z 8,9% przed miesiącem, podał także GUS. Wartość sprzedaży przez internet wzrosła o 8,2% w ujęciu miesięcznym.

„We wrześniu 2022 r. w porównaniu z sierpniem br. odnotowano wyższą wartość sprzedaży detalicznej przez internet w cenach bieżących (o 8,2%). Udział sprzedaży przez Internet w sprzedaży 'ogółem’ zwiększył się z 8,9% w sierpniu br. do 9,7% we wrześniu br. Spośród prezentowanych grup o znacznym udziale sprzedaży przez Internet wzrost udziału raportowały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grup: 'prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach’ (z 22,2% przed miesiącem do 25,6%), 'tekstylia, odzież, obuwie’ (odpowiednio z 21,1% do 22,6%) oraz 'meble, rtv, agd’ (z 16,6% do 17,6%)” – czytamy w komunikacie.

Dane o sprzedaży detalicznej zbliżone do prognoz, kolejne miesiące przyniosą słabsze wyniki

Dane o sprzedaży detalicznej we wrześniu były zbliżone do oczekiwań rynku – roczna dynamika wyniosła 4,1 proc. vs oczekiwane 4,4 proc. Konsumpcja prywatna hamuje i kolejne miesiące powinny przynieść słabsze wyniki – wskazują ekonomiści.

JAKUB RYBACKI, POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY:

„Sprzedaż detaliczna wzrosła we wrześniu o 4,1 proc. To zbliżony wynik do rynkowych prognoz. Komentarz GUS wskazuje, że kurczy się sprzedaż paliwa oraz dóbr trwałych np. sprzętu AGD oraz RTV. Dalej rosną wydatki związane z zakupami pierwszej potrzeby – to efekt większej liczby konsumentów po migracji z Ukrainy. Odbija też sprzedaż samochodów.

Kolejne miesiące przyniosą słabsze wyniki. Badania koniunktury konsumenckiej Komisji Europejskiej wskazują, że obecny kryzys najmocniej uderza w klasę średnią.

Wydatki tej grupy osób najbardziej oddziałują na konsumpcję w gospodarce. Oceny sytuacji finansowej są najniższe w historii badania”.

ING BANK ŚLĄSKI:

„Sprzedaż detaliczna we wrześniu w górę o 4,1 proc. rdr po wzroście o 4,2 proc. rdr w sierpniu. Gdyby nie 14-ta emerytura, wypłacana w VIII i IX, mogło być gorzej. Pomimo tarcz antyinflacyjnych/solidarnościowych konsumpcja jednak spowalnia”.

PKO BANK POLSKI:

„Sprzedaż detaliczna we wrześniu wzrosła realnie o 4,1 proc. rdr, podobnie jak w sierpniu (+4,2 proc.). Ostatnio rośnie tylko sprzedaż dóbr 'pierwszej potrzeby’. Głęboki spadek realnej sprzedaży paliw pokazuje, jak na popyt wpływają wysokie ceny”.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny / GUS, ISBnews, PAP BIZNES