Sprawy międzynarodowe: Kongres studentów polskich w Wielkiej Brytanii

Sprawy międzynarodowe: Kongres studentów polskich w Wielkiej Brytanii
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Polscy studenci w Wielkiej Brytanii przejawiają silną chęć podtrzymywania relacji z krajem. Widać to w wielu podejmowanych przez nich inicjatywach, z których najważniejsza to ich doroczny kongres.

Kazimierz Pierzchała
Ks. dr hab. nauk humanistycznych
z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej.

Ostatni – X już Kongres Polskich Stowarzyszeń Studenckich w Wielkiej Brytanii odbył się na uniwersytecie w Cambridge w dniach 27-29 stycznia 2017 r. Uczestniczyło w nim ok. 350 osób. Gościem honorowym był wicepremier polskiego rządu Mateusz Morawiecki. Organizatorem kongresu była Federacja Polskich Stowarzyszeń Studenckich w Wielkiej Brytanii oraz Cambridge University Polish Society (Congress of Polish Student Societies in the UK). Jest to cykliczne wydarzenie, przygotowywane przez studentów z wiodących brytyjskich uniwersytetów (Oxford, Warwick, Edinburgh i Cambridge), które służy integracji, wymianie doświadczeń, kształtowaniu przyszłych liderów oraz promowaniu polskiej kultury za granicą. Łącznie wzięło w nich udział już ponad 2000 delegatów. Uczestnikami są studenci różnych kierunków – od ekonomii, poprzez prawo, finanse, a także nauki przyrodnicze.

– Studiujecie na najlepszych uczelniach w Wielkiej Brytanii i cały świat stoi przed wami otworem. Jednak przed podjęciem życiowych decyzji już po studiach, zachęcam was do przyjrzenia się biografiom najwybitniejszych Polaków okresu II Rzeczpospolitej – Narutowicz czy Mościcki też studiowali i pracowali na zagranicznych uniwersytetach – pierwszy w Zurychu, drugi we Fryburgu. Ale zdecydowali się wrócić do Polski i budować nasze państwo na nowo. Polska teraz też potrzebuje agentów zmiany – nowego pokolenia naukowców, menedżerów, urzędników, którzy tchną nowego ducha w polskie firmy i instytucje. (…) Moim marzeniem jest, żebyście pomimo wielu możliwości stojących przed wami, zdecydowali się wrócić do Polski i pracować dla dobra naszego kraju – zachęcał młodych Polaków wicepremier Mateusz Morawiecki.

Podkreślił również wagę katedry polskiej, działającej od dwóch lat na brytyjskiej uczelni. Studia polskie na Wydziale Języków Nowożytnych i Średniowiecznych Uniwersytetu Cambridge ruszyły w październiku 2014 r. Utworzenie polskiej katedry miało na celu nie tylko zaoferowanie brytyjskim studentom kursów języka polskiego, literatury i kultury, ale także organizację otwartych dla szerokiej publiczności wydarzeń promujących Polskę i pokazujących jej rosnącą rolę w Europie. Dzięki środkom przyznanym przez polski rząd możliwe będzie nie tylko kontynuowanie działalności katedry, ale także jej rozwój. W planach jest prowadzenie studiów polonoznawczych w zakresie nauk humanistycznych i społecznych, realizacja wspólnych polsko-brytyjskich projektów naukowych, a także promowanie polskiej kultury i nauki w środowisku brytyjskim1. Uroczystego otwarcia jubileuszowej edycji kongresu dokonali ambasador Arkady Rzegocki oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Łukasz Szumowski. – Dzięki głębokim reformom, jakie przeprowadzamy, polska nauka i polskie uniwersytety mają szansę stać się coraz lepszymi. Wszystko po to, abyście mogli oddawać się swojej pasji naukowej we własnym kraju, w Polsce – powiedział ten ostatni.

Bezpośrednio po swoim wystąpieniu minister Szumowski spotkał się z przedstawicielami środowisk studenckich. W trakcie spotkania omawiana była nowa inicjatywa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: program wykładów, które mają być wygłaszane przez wybitnych polskich naukowców na czołowych uczelniach brytyjskich. Start przedsięwzięcia planowany jest jeszcze na 2017 r. Spotkania mają mieć charakter otwarty, a ich celem ma być zainteresowanie brytyjskiej społeczności akademickiej polskimi osiągnięciami w poszczególnych dziedzinach nauki. Kampania będzie opierała się na ścisłej współpracy MNiSW ze studiującymi w Wielkiej Brytanii Polakami.

Format wydarzenia

Tegoroczna edycja kongresu miała nowy format, oparty na czterech filarach:

 1. kulturze,
 2. karierze (biznesie),
 3. polityce i ekonomii,
 4. integracji (ksenofobii).

Każdy z filarów miał temat przewodni, związany z kwestiami ważnymi dla Polaków studiujących na uczelniach brytyjskich, takich jak miejsce kultury polskiej w życiu polskich studentów za granicą, możliwość rozpoczęcia kariery w Polsce czy wpływ brexitu na sytuację młodych Polaków w Wielkiej Brytanii.

Odbyły się również liczne warsztaty i prezentacje firm zainteresowanych absolwentami renomowanych uczelni brytyjskich. Ważnym elementem kongresu była także integracja uczestników, której sprzyjał zorganizowany w tym roku wyjątkowy bal maskowy w XIII-wiecznej rezydencji Tudorów pod Cambridge. KULTURA. W spotkaniu dotyczącym kultury głos zabrali m.in: Jan Komasa, Anda Rottenberg i Andrzej Seweryn. BIZNES. Z kolei w panelu poświęconym sprawom biznesu udział wzięła m.in. Małgorzata O’...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI