Bankowcy a edukacja: Czy jest zadaniem bankowców edukować klienta?

Bankowcy a edukacja: Czy jest zadaniem bankowców edukować klienta?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Pytanie wydaje się o tyle retoryczne, że odpowiedzi na nie udzieliło samo życie. Dość powiedzieć, że przyjęcie sektorowego programu "Bankowcy dla Edukacji" wprost zdefiniowało cele i założenia tego projektu, we wstępie którego czytamy: "rzeczywistość wymaga realnych działań na rzecz potwierdzenia odpowiedzialnego i transparentnego prowadzenia biznesu bankowego".

Jednocześnie tworzy to potrzebę ewoluowania filozofii zarządzania w bankach i przejścia od myślenia, że „konkurencyjność zależy wyłącznie od naszych samodzielnych działań” do przekonania, że współpraca może przynieść korzyści zaangażowanym partnerom i jest kluczem do sukcesu. Niezmiernie ważnym efektem działań Warszawskiego Instytutu Bankowości w ramach programu edukacyjnego jest pokazywanie instytucji finansowych jako odpowiedzialnych społecznie i uczestniczący w budowaniu nowoczesnego społeczeństwa. Nie przypadkiem inicjatorzy programu odwołują się do WIB-u – fundacji, którą środowisko powołało z myślą o szeroko zakrojonych działaniach na rzecz samych banków, ich otoczenia, klientów, interesariuszy, obecnych i przyszłych beneficjentów.

Pozasystemowy wymiar edukacji

Program pomyślano jako wieloletnie i wielotorowe działania, których priorytety na najbliższe lata to m.in.:

 • upowszechnianie wiedzy ekonomicznej wśród obywateli,
 • podejmowanie działań na rzecz eliminacji zjawiska wykluczenia finansowego niektórych grup społecznych,
 • działania na rzecz podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych kadr bankowych poprzez m.in. upowszechnianie Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej ZBP jako wyznacznika jakości kadr banków, wspierającego politykę kadrowo-szkoleniową banków.

Edukacja ekonomiczna w wymiarze pozasystemowym nie ma ambicji zastępować uczelni, dedykowanych tej kwestii inicjatyw organizacji pozarządowych czy państwowego i społecznego szkolnictwa. Ponieważ nasze potrzeby w tym względzie zmieniają się na każdym etapie życia, istnieje potrzeba elastycznego uzupełniania tego wszystkiego, co wnosi zinstytucjonalizowany system edukacji, z natury rzeczy nieposiadający możliwości reagowania na dynamiczne zmiany w otoczeniu rynkowym i samym rynku szeroko pojmowanych usług finansowych. W zależności od wieku nasze potrzeby są różne i wymagają zróżnicowanej wiedzy i umiejętności. Realizacja programów edukacyjnych jest zadaniem mierzonym w perspektywie co najmniej kilkuletniej. Dlatego też sektorowy program zaprezentowany w czerwcu 2016 r. przyjął trzyletnią perspektywę, która jest minimalnym, wynikającym z cyklu kształcenia, okresem budowania optymalnej relacji z instytucjami i środowiskiem edukacyjnym.

Kongres 590 (Rzeszów, 17-18 XI 2016).

Aktywne współdziałanie wielu instytucji

Jak piszą sami projektodawcy – „Polska jest wśród dwóch państw europejskich nieposiadających narodowej strategii edukacji ekonomicznej, która powinna budować trwałe, systematyczne i powszechne działania ukierunkowane na podnoszenie wiedzy i umiejętności obywateli w zakresie funkcjonowania w nowoczesnej gospodarce i podejmowania trafnych decyzji finansowych”.

Kompleksowe planowanie i realizacja działań edukacyjnych wymagają, poza działaniami bezpośrednio skierowanymi do odbiorców, również aktywnego współdziałania z wieloma instytucjami publicznymi odpowiedzialnymi za edukację. Wśród nich nie może zabraknąć samorządów, które jako organy założycielskie polskich szkół mają decydujący wpływ na warunki ich codziennego funkcjonowania. Wagę programu potwierdza zdefiniowanie jego strategicznych celów, a mianowicie:

 • poprawy poziomu wiedzy ekonomiczno-finansowej w społeczeństwie we wszystkich grupach wiekowych,
 • przygotowania racjonalnego i świadomego użytkownika produktów finansowych,
 • wspierania kształcenia przyszłych i obecnych pracowników sektora,
 • budowania pozytywnego wizerunku sektora finansowego jako nowoczesnego, profesjonalnego i odpowiedzialnego społecznie oraz aktywnie uczestniczą...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI