Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2017: Szansa na usprawnienia i oszczędności w banku spółdzielczym

Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2017: Szansa na usprawnienia i oszczędności w banku spółdzielczym
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Inwestycja w nowe technologie nie musi być postrzegana jako koszt, jeżeli wdrażane rozwiązanie pozwoli bankowi pozyskać nowych klientów. Wiemy już, że banki spółdzielcze mogą być partnerem dla administracji publicznej? Czy jednak sektor ten będzie w stanie obsługiwać globalnych klientów, którzy oczekują takiej samej oferty w każdym miejscu Polski?

Kazimierz Pierzchała

Jakie wspólne działania i jakie rozwiązania trzeba wdrożyć, aby pozyskać nowych klientów? Jak zwiększyć umiejętności sprzedażowe banków spółdzielczych. Jakie działania podejmą one w celu zabezpieczenia użytkowników? Czy możliwe są wspólne ich działania w tym zakresie? Jaka powinna być rola zrzeszeń? Czy automatyzacja procesów na poziomie zrzeszenia, stworzenie Centrum Usług Wspólnych, CRM, Big Data, bankowość mobilna, zwiększą przychody lokalnego banku spółdzielczego? Czy CUW jest (może być) szansą na usprawnienia i oszczędności w banku spółdzielczym? Wszak zabezpieczenie komunikacji z klientem jest kolejnym dużym wyzwaniem.

Korzyści i dylematy

Czy i jakie Centra Usług Wspólnych warto wdrażać w samorządach? Takie pytanie zadaje sobie wielu włodarzy samorządowych od czasu, kiedy weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1045, art. 10). Dla samorządów, które dotychczas prowadziły wspólną obsługę jednostek edukacyjnych, przekształcenie w CUW stało się obowiązkiem, natomiast dla tych, które do tej pory nie prowadziły wspólnej obsługi, ustawa określiła ramy prawne, dając dość szerokie możliwości ustalenia jej zakresu. Oznaczało to, że szkoły, przedszkola czy ośrodki pomocy społecznej na terenie jednej gminy będą mogły mieć np. wspólną księgowość, wspólne usługi informatyczne, kadrowe i płacowe. Takie samorządowe centra obsługi będą się też mogły łączyć i wspólnie prowadzić np. księgowość szkół czy przedszkoli z kilku gmin.

Kazimierz Pierzchała
Ks. dr hab. w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika, specjalność pedagogika resocjalizacyjna.

Istnieje wiele ekonomicznych powodów, dla których uzasadnione jest wdrażanie CUW. Poza wspomnianymi wymaganiami prawnymi, czy też koncepcją radykalnej reorganizacji dotychczasowych struktur, priorytetową powinna być analiza kosztów i zysków (tzw. business case). Na podstawie stosownego raportu samorządy podejmują decyzje, odpowiadając sobie na pytanie: „czy warto wdrażać CUW?”. Najpierw jednak muszą odpowiedzieć sobie na szereg pytań, choćby na:

 • jakie procesy organizacji czy grupy organizacji powinny być obsługiwane wspólnie, a jakie powinny być rozproszone?
 • gdzie powinien być umiejscowiony CUW?
 • jakimi zasobami (finansowymi i nie tylko) powinien dysponować?
 • jakimi narzędziami i systemami powinien się posługiwać?
 • jaki zakres usług ma świadczyć obsługiwanym jednostkom?
 • jak będą mierzone efekty tej obsługi?

Ważna jest analiza nie tylko kosztów działania CUW, ale również kosztów jego wdrożenia, przy uwzględnieniu reorganizacji dotychczasowych struktur. Badane są zarówno mierzalne korzyści finansowe, będący następstwem przede wszystkim oszczędności w kosztach realizacji zoptymalizowanych procesów (z reguły z większym wsparciem systemów IT, bądź spotęgowania siły negocjacyjnej, np. w kwestii centralizacji zakupów), czy też korzyści jakościowe. W kwestii samorządów to akurat te ostatnie mogą być głównym czynnikiem decyzyjnym. Do nich należą m.in.:

 • minimalizacja poziomu błędów realizowanych czynności,
 • spotęgowanie szybkości realizowanych czynności (np. szybsze przetwarzanie płatności, księgowanie),
 • odzyskanie czasu pracy pracowników dla realizacji innych operacji,
 • zwiększona przejrzystość procesów wykonywanych przez CUW, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI