Spotkanie z bankami

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

ministerstwo.rolnictwa.01.400x400Sekretarz stanu Kazimierz Plocke spotkał się z przedstawicielami banków. Do zorganizowania rozmów ministerstwo rolnictwa zobowiązało się w protokole ustaleń podpisanych po ostatnich negocjacjach z komitetami protestacyjnymi rolników z województw: wielkopolskiego oraz kujawsko - pomorskiego. Dlatego też w spotkaniu wzięli udział rolnicy: Wojciech Mojzesowicz, Piotr Walkowski oraz Stefan Kominek. Ze strony banków obecni byli przedstawiciele Związku Banków Polskich, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, BGŻ, PKO SA, SGB, PBS.

Rozmowy koncentrowały się m.in. na sprawie obniżenie do minimum opłat bankowych pobieranych przy udzielaniu preferencyjnych kredytów, które w przepisach aktualnie ustalone są na poziomie nieprzekraczającym 2%. Obecni na spotkaniu przedstawiciele banków zobowiązali się do 11 lutego br. przedstawić oficjalne stanowiska w tej sprawie.

Według bieżących danych rolnicy korzystają ze 153 tys. kredytów preferencyjnych udzielonych na kwotę 25 mld 568 mln zł. Zaledwie 1691 z nich, czyli 1,1%, to kredyty z problemami, objęte postępowaniem windykacyjnym ARiMR.

Jednocześnie ministerstwo rolnictwa przypomina, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań ARiMR w związku z ograniczeniami handlowymi, producenci rolni mogą ubiegać się o pomoc w spłacie kredytów z dopłatami ARiMR do oprocentowania, w formie zawieszenia ich spłaty na okres 2 lat oraz przejściowe sfinansowanie przez ARiMR w tym okresie odsetek za kredytobiorcę. Zawieszenie w spłatach rat kapitału kredytów bankowych nie może być dłuższe niż dwa lata.

Zapłacone w tym okresie przez ARiMR oprocentowanie będzie w przypadku:

  • umów kredytu zawartych do 30 kwietnia 2007 r.  zwrócone przez kredytobiorcę po okresie zawieszenia spłaty rat kapitału,
  • umów zawartych od 1 maja 2007 r. pomniejszało kwotę dopłat określoną w  umowach kredytu bankowego.

W 2014 r. z zawieszenia spłat kredytów na 2 lata skorzystało 50 kredytobiorców.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi