Spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z Radą Przedsiębiorczości w sprawie Krajowego Planu Odbudowy

Spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z Radą Przedsiębiorczości w sprawie Krajowego Planu Odbudowy
Fot. Pracodawcy RP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Po raz pierwszy szef rządu spotkał się z Radą Przedsiębiorczości, szefami dziewięciu największych organizacji gospodarczych w kraju, obejmujących swoim oddziaływaniem 70‒80 proc. potencjału polskiej gospodarki. Spotkanie zainicjował Marek Goliszewski, prezes Business Centre Club, aktualny przewodniczący Rady Przedsiębiorczości - czytamy w komunikacie BCC.

Członkowie Rady na ogół pozytywnie odnieśli się do przedstawionego przez premiera Mateusza Morawieckiego Krajowego Planu Odbudowy. Plan dosyć uczciwie definiuje mankamenty gospodarki: niską innowacyjność, energię opartą na węglu, słaby system ochrony zdrowia i środowiska, niski PKB przypadający na głowę mieszkańca, niski poziom cyfryzacji i transportu drogowego.

KPO przyjmuje bardzo ambitne cele: wysoki wzrost gospodarczy, podniesienie zamożności Polaków do średniej europejskiej, wzrost produktywności i wzrost inwestycji, robotyzację, reformę systemu budżetowego oraz podwyższenie rzeczywistego wieku przechodzenia na emeryturę.

Premier Mateusz Morawiecki zadekretował KPO jako część Nowego Ładu. Także koncepcję Nowej Polityki Przemysłowej, opracowywaną obecnie przez wicepremiera Jarosława Gowina.

Czytaj także: Do końca kwietnia Polska ma czas na przekazanie Unii Europejskiej ostatecznej wersji Krajowego Planu Odbudowy

Zebrani ustalili, że szczegółowe oceny rozwiązań ujętych w KPO oraz nowe propozycje, które powinny znaleźć się w planie lub być z niego wykreślone, poszczególne organizacje będą zgłaszać ministrom właściwym do rozpatrzenia wniosków.

Wojciech Kostrzewa, szef Polskiej Rady Biznesu wskazał na potrzebę zorganizowania przez władze wysłuchań publicznych, by zaproponowane w ich trakcie postulaty włączyć do KPO, tym samym jednoczyć ludzi dla realizacji planu.

Krzysztof Pietraszkiewicz, szef Związku Banków Polskich, zwrócił się m.innymi z wnioskiem o  rezygnację z podatku bankowego od kredytów inwestycyjnych oraz związanych z pomocą dla podmiotów dotkniętych skutkami pandemii, a także od emitowanych przez banki listów zastawnych.

Marek Kłoczko z Krajowej Izby Gospodarczej podjął kwestię szerszego ujęcia w KPO zagadnień związanych z energetyką odnawialną, a Marek Kowalski z Federacji Przedsiębiorców Polskich – ze zmianą struktury systemu ochrony zdrowia.

Czytaj także: Krajowy Plan Odbudowy z podziałem na 5 filarów, rozpoczęły się konsultacje publiczne

– Ustaliliśmy z premierem Mateuszem Morawieckim, że będziemy spotykać się systematycznie – mówi Marek Goliszewski, przewodniczący Rady Przedsiębiorczości i prezes BCC.

– Zgodziliśmy się, że nie tylko polska gospodarka i przedsiębiorcy, ale cały kraj – wszyscy – znaleźliśmy się w punkcie zwrotnym, którego osią może być Krajowy Plan Odbudowy, poparty konsultacjami społecznymi.

Możemy się różnić politycznie i światopoglądowo, ale dla dobra kraju powinniśmy, nawet spierając się, współpracować dla przyszłości Polski.

Poprosiłem premiera, aby poparł ideę Paktu Antykryzysowego, procedowanego obecnie w Radzie Dialogu Społecznego przez wicepremiera Jarosława Gowina – podkreśla Marek Goliszewski.

Źródło: Business Centre Club / BCC