Spadek zysku ING Banku Śląskiego w 2022 roku

Spadek zysku ING Banku Śląskiego w 2022 roku
Fot. stock.adobe.com/dziewul
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W 2022 roku ING Bank Śląski osiągnął skonsolidowany zysk netto w wysokości 1 944,4 mln zł w porównaniu do 2 308,3 mln zł w poprzednim roku. Spadek zysku to głównie efekt obciążenia dochodów Banku moratorium na spłatę kredytów hipotecznych, czytamy w informacji prasowej banku.

W czwartym kwartale zysk netto wyniósł 895,9 mln. W 2022 roku bank kontynuował stabilny wzrost zgodnie z długoletnią strategią. ING skutecznie zachęcał klientów do rozwiązań cyfrowych – w zeszłym roku liczba transakcji mobilnych w systemie Moje ING przekroczyła poziom 50% transakcji elektronicznych ogółem.

– W 2022 roku mieliśmy do czynienia z wydarzeniami, które były nie do przewidzenia w skali, w jakiej wystąpiły. Wojna, inflacja, koszty związane z nowymi regulacjami – te czynniki wpłynęły na nasze wyniki finansowe, ale nie zahamowały naszego rozwoju. Kontynuowaliśmy realizację naszej strategii skoncentrowanej na potrzebach klienta. To nasz niezmienny cel niezależnie od sytuacji na rynku, który zapewnia nam stabilność i odporność na zmieniające się warunki na rynku – powiedział Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego.

Rośnie liczba klientów banku

Jak informuje prezes ING Banku Śląskiego na koniec grudnia 2022 roku liczba klientów po stronie detalicznej wzrosła do blisko 4,38 mln, a w bankowości korporacyjnej do poziomu 533 tys. firm.

Wzrosła również wartość kredytów o 7% do 156,6 mld zł oraz depozytów o 12% do 189,2 mld zł.  

„Nasz udział w kredytach segmentu korporacyjnego wzrósł do 13,15%, a w rynku kredytów dla klientów indywidualnych do 9,02%. Udział w rynku depozytów zwiększył się do 11,00% w przypadku klientów korporacyjnych i 10,16% w części detalicznej” – dodał Brunon Bartkiewicz.

W 2022 roku po raz pierwszy przekroczono w banku 50% poziom transakcji mobilnych w liczbie transakcji elektronicznych ogółem w Moim ING. Wyższej liczbie operacji zdalnych towarzyszyła mniejsza aktywność klientów w placówkach bankowych.

-To trend, który obserwujemy od wielu lat. Wzrost liczby transakcji w kanałach zdalnych obserwowaliśmy również w bankowości korporacyjnej. W IV kwartale liczba przelewów zleconych w systemie ING Business wzrosła o 7% r/r, z czego wzrost w bankowości mobilnej wyniósł 27% r/r. Zwiększyliśmy również o 17% r/r do ponad 6,6 tys. liczbę sklepów internetowych z aktywną bramką płatniczą imoje, a liczbę zainstalowanych terminali płatniczych o 20% r/r do poziomu 35,1 tys. – podsumował prezes ING Banku Śląskiego.

Najważniejsze wyniki biznesowe i finansowe Grupy ING Banku Śląskiego w 2022 roku w porównaniu do 2021 roku:

 • liczba klientów bankowości detalicznej 4,38 mln (wzrost o 35 tys. r/r), w tym 2,1 mln klientów primary (wzrost o 91 tys. r/r),
 • liczba klientów bankowości korporacyjnej 533 tys. (wzrost 30 tys. r/r),
 • wzrost wartości kredytów o 7% do 156,6 mld zł,
 • wzrost depozytów o 12% do 189,2 mld zł,
 • fundusze inwestycyjne i produkty pozabilansowe – spadek o 4% do 16,5 mld zł.

Najważniejsze wyniki finansowe Grupy ING Banku Śląskiego w 2022 roku w porównaniu do 2021 roku:

 • dochody ogółem wzrosły o 12% do 7 722,2 mln zł,
 • koszty ogółem wzrosły o 23% do 3 642,1 mln zł,
 • zysk brutto spadł o 13% do 2 633,1 mln zł,
 • zysk netto spadł o 16% do 1 944,4 mln zł,
 • wskaźnik koszty (z podatkiem bankowym)/dochody wyniósł 55,5% w porównaniu z 50,9% w 2021 roku,
 • łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 15,21% w porównaniu z 16,05% w 2021 roku,
 • zwrot z kapitału (ROE) po korekcie o MCFH wyniósł 11,6% w porównaniu z 14,4% w 2021 roku.
Źródło: ING Bank Śląski S.A. / ING