Sondaż: rachunki bankowe – wierność od pierwszego założenia

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.01.250x16777 proc. dorosłych Polaków posiada konto osobiste w banku według danych NBP. Co trzeci Polak, który posiada bankowy rachunek, ma więcej niż jedno konto, jedna czwarta z tej grupy posiada dwa konta. Najczęstszymi motywami zakładania dodatkowych rachunków są lepsze warunki kredytu (hipotecznego lub gotówkowego), chęć posiadania konta z bliską osobą lub poszukiwanie rachunku bez żadnych opłat - wynika z najnowszego badania Deutsche Bank PBC zrealizowanego przez Instytut Homo Homini. Wynika z niego jednocześnie, że za konto główne, z którego korzystamy najczęściej, aż co trzeci respondent uważa po prostu to, które założył jako pierwsze.

Spośród osób, które mają konta w bankach, prawie 70 proc. zadowala się relacją z tylko jedną instytucją. Kolejne 23,5 proc. korzysta jednocześnie z dwóch rachunków, tylko co dziesiąty ma więcej niż 3 konta.

Dlaczego Polacy otwierają kolejne konta bankowe? Niemal 30 proc. z nas otwiera kolejny rachunek bankowy, dlatego że umożliwia to otrzymanie lepszych warunków kredytu (zarówno hipotecznego, jak i gotówkowego). Więcej niż jedna czwarta respondentów (26 proc.) potrzebowała konta wspólnego z członkiem rodziny (mężem, żoną lub dzieckiem). Trzecim najczęściej wymienianym powodem jest chęć posiadania rachunku bez żadnych opłat. Niewiele mniej badanych (20,9 proc.) zdecydowało się na otwarcie kolejnego rachunku, ponieważ oddział drugiego banku był bliżej ich miejsca zamieszkania.

Jednocześnie prawie połowa z osób, które posiadają więcej niż jeden rachunek bankowy zadeklarowało, że w rzeczywistości wykonuje przelewy lub wpłaty maksymalnie z 2 kont, natomiast 43 proc. mimo posiadania wielu rachunków i tak faktycznie korzysta tylko z jednego z nich (uważając je za swoje „główne”). Tylko niecałe 8 proc. aktywnie używa 3 rachunków.
 
Polacy korzystają przede wszystkim z tego konta, na które wpływa ich pensja (robi tak prawie 56 proc. badanych posiadających konto w banku). Drugim najważniejszym powodem przywiązania do danego rachunku (41,5 proc.) jest zdefiniowanie na nim zleceń stałych, poleceń zapłaty, przelewów, etc. Co ciekawe, więcej niż co trzeci badany (34,4 proc.) aktywnie korzysta po prostu z tego rachunku, który był ich pierwszym kontem w banku. – Polacy są z natury dość lojalnymi klientami. Przywiązujemy się do instytucji, której powierzamy pieniądze, co różni nas np. od Amerykanów, którzy przerzucają pieniądze z banku do banku w zależności od oferty. Przywiązanie do pierwszego rachunku bankowego wynika w dużym stopniu z naszej kultury – mówi prof. Tomasz Zaleśkiewicz, kierownik Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi z wrocławskiej SWPS. W dalszej kolejności respondenci wskazywali na koszty związane z operacjami prowadzonymi na danym rachunku.  Jedna piąta przywiązana jest najbardziej do tego konta, które oferuje bezpłatne przelewy w ramach bankowości elektronicznej. Ok. 18 proc. z kolei korzysta najczęściej z rachunku, do którego podpięta jest karta umożliwiająca bezprowizyjne wypłaty pieniędzy.

– Wybierając dla siebie konto Polacy zwracają uwagę przede wszystkim na koszt jego prowadzenia. Najwięcej, bo niemal dwie trzecie ankietowanych (63,5 proc.) wskazało brak opłat jako kluczowy czynnik decydujący o wyborze konta do codziennego użytku. Drugą najczęściej wskazywaną kluczową funkcjonalnością była możliwość bezprowizyjnych wypłat ze wszystkich bankomatów w Polsce – mówi Monika Szlosek, Dyrektor Zarządzający Obszarem Bankowości Detalicznej i Inwestycyjnej Deutsche Bank PBC. Co ciekawe, trzecim najważniejszym kryterium dla aż 37,2 proc. ankietowanych była ich osobista, subiektywna ocena banku, w którym miałby być prowadzony rachunek. Jedna trzecia zwróciłaby uwagę przede wszystkim na atrakcyjne oprocentowanie (33,1 proc.). Nieco mniejsze znaczenie ma dostęp do konta przez kanały zdalne (bankowość elektroniczna i mobilna, infolinia) oraz umiejscowienie oddziałów danego banku (28 proc.).

Deutsche Bank PBC zapytał również Polaków, którzy korzystają z usług bankowych, jaki jest rodzaj posiadanych przez nich dodatkowych rachunków, innych niż standardowy ROR. W większości (aż 80,2 proc.) są to rachunki oszczędnościowe. Drugim najpopularniejszym typem konta jest rachunek firmowy preferowany przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (posiada je ponad 18 proc. ankietowanych). Z kolei 9 proc. badanych zadeklarowało, że oprócz ROR-u korzysta też z rachunku maklerskiego.

Badanie przeprowadził na zlecenie Deutsche Bank PBC Instytut Homo Homini, 18 listopada 2012 r., na losowej, liczebnie reprezentatywna dla ogółu mieszkańców Polski próbie 1100 osób. Opisane wyżej dane dotyczą tylko osób, które potwierdziły, że posiadają co najmniej jedno konto w banku.