Sondaż: przelew w banku ma być szybki

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kir.02.400x199Z najnowszego badania opinii, przeprowadzonego przez Związek Banków Polskich we współpracy z KIR wynika, że co trzeci klient banków, za najważniejszą cechę przelewu uznaje szybkość jego realizacji. Opinie respondentów znajdują potwierdzenie w rosnących statystykach prowadzonego przez KIR systemu Express Elixir, obsługującego przelewy natychmiastowe. Wśród innych istotnych aspektów przelewu, ankietowani wymieniali również niskie opłaty, bezpieczeństwo transakcji i łatwość obsługi.

W tegorocznym badaniu “Wizerunek polskiego sektora bankowego”, zrealizowanym przez ZBP we współpracy z KIR, jedna trzecia ankietowanych klientów banków (32 proc.), obok kwestii związanych z opłatami, za najważniejszą cechę przelewu uznała szybkość transakcji. Wyniki wyraźnie pokazują, że czas realizacji przelewów bankowych ma coraz istotniejsze znaczenie. – Łatwiejszy dostęp do Internetu, m.in. dzięki urządzeniom mobilnym, takim jak smartfony, powoduje, że częściej korzystamy z usług dostępnych od ręki – zauważa Michał Szymański, wiceprezes Zarządu KIR. – Przykładem może być kupno biletu, rezerwacja hotelu czy zakup treści elektronicznych. To oczekiwanie przenosi się na branżę finansową, w tym płatności. Ze względu na sieciowy charakter usług płatniczych, spełnienie rosnących oczekiwań klientów wymaga od banków podejmowania wspólnych działań – zaznacza M. Szymański.

150701.KIRnajwaniejszecechyprzelewubankowego

Z udostępnianych przez KIR statystyk systemów rozliczeniowych wynika, że wśród Polaków rośnie zapotrzebowanie na płatności natychmiastowe. Tylko w maju br. klienci banków zlecili ponad 116 tys. takich przelewów, o wartości przekraczającej 521 mln zł. W stosunku do danych z maja 2014 r., liczba transakcji zwiększyła się o 67 proc. (z 69,4 tys.), przy równoczesnym wzroście wartości o 74 proc. (z 299 mln zł). Łącznie – od momentu uruchomienia w czerwcu 2012 r. do końca maja 2015 r. – liczba transakcji rozliczonych w systemie Express Elixir przekroczyła 1,86 mln, osiągając wartość 8,6 mld zł.

Na kolejnych miejscach, wśród cech przelewu wskazanych przez respondentów jako istotne, znalazły się: bezpieczeństwo transakcji (25 proc.) oraz łatwość ich obsługi (18 proc.). Choć badanie wykazało stosunkowo niewielkie zapotrzebowanie na usługę przelewu bankowego wykonywanego z wykorzystaniem telefonu (6 proc.), to zdaniem KIR, sytuacja ta będzie się zmieniać wraz ze wzrostem popularności bankowości mobilnej. – Już wkrótce klienci banków będą mogli dokonywać płatności typu P2P (person to person), które zlecane będą bezpośrednio na numer telefonu komórkowego drugiej osoby. Przelewy te będą przetwarzane w systemie Express Elixir  z wykorzystaniem prowadzonej przez spółkę PSP bazy aliasów. W tym modelu, numer telefonu będzie automatycznie zamieniany na odpowiadający mu numer rachunku bankowego odbiorcy, czyli NRB – zapowiada M. Szymański.

Badanie zrealizowane zostało w marcu 2015 r. w ramach cyklicznego wielotematycznego badania Omnibus, przeprowadzanego przez TNS Polska na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 15+. Liczebność próby (N=998).

Anna Olszewska
Rzecznik prasowy