Smutny koniec OFE

Smutny koniec OFE
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Fot. aleBank.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
1 lipca 2020 Otwarte Fundusze Emerytalne przestaną istnieć. Pieniądze trafią na Indywidualne Konta Emerytalne albo do ZUS. Ostatnie lata nie są dla OFE pomyślne.

#WitoldGadomski: W 2019 roku spadły aktywa wszystkich #OFE, z wyjątkiem #AllianzPolskaOFE @_IGTE @GPW_WSExchange

W końcu 2019 roku wartość aktywów, będących w posiadaniu OFE wyniosła 154,8 mld zł, co oznaczało spadek o ponad 2,5 mld zł w stosunku do końca 2018 roku.

Tylko jedno OFE na plusie

Spadły aktywa wszystkich OFE, z wyjątkiem Allianz Polska OFE. Procentowo największy spadek zanotowały OFE Pocztylion -2,95% i Axa -2,94 %. Spadek wartości aktywów był wynikiem zmniejszenia się liczby rachunków członkowskich o 235,4 tys. oraz niskiej rentowności.

Średnia ważona jednostki rozrachunkowej wszystkich OFE wzrosła z 41,74 do 42,11, czyli o 0,9 %. Według informacji KNF na 31 października 2019 roku średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres  12 miesięcy od 28 września 2018 r. do  30 września 2019 r. wyniosła minus 3,500%.

Ujemną stopę zwrotu miały w tym czasie wszystkie OFE. Największy minus zanotował PKO BP Bankowy -4,455 %, zaś najlepszy wynik miał Aviva OFE Aviva Santander -2,875.

Uczestnicy OFE mogą się pocieszać tym, że 36 -miesięczna średnia ważona stopa zwrotu wszystkich OFE w okresie od  30 września 2016 r. do  30 września 2019 r. wyniosła 15,679%, co oznacza średnioroczną stopę zwrotu 4,975 %.

Bilans trzech lat

Najwyższą 36-miesięczną stopę zwrotu zanotował OFE PZU „Złota Jesień” – 17,326%, najniższą PKO BP Bankowy 12,928 %.

Z kolei 60 -miesięczna ważona stopa zwrotu wszystkich OFE za okres od 30 września 2014 r. do 30 września 2019 r. wyniosła tylko 7,828%, czyli 2,544 % rocznie

W grudniu 2019 roku 76,3 % oszczędności w OFE zainwestowane było w akcje spółek notowanych na krajowym rynku regulowanym oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek i prawa poboru, 7,21 % w depozyty złotowe, 6,82 % w akcje spółek na giełdach zagranicznych, 2,1 % w krajowe listy zastawne, a pozostałe niespełna 8 % w obligacje samorządowe, obligacje dochodowe i inne instrumenty finansowe.

Dominujące znaczenie dla OFE mają inwestycje w akcje spółek na warszawskiej giełdzie. Wynika to z ustawy, znowelizowanej w 2013 roku, która zabrania funduszom inwestowania w obligacje polskiego rządu.

Spółki Skarbu Państwa kamieniem u szyi OFE

Tymczasem warszawska giełda jest zdominowana przez spółki Skarbu Państwa. Aż 11 spółek, wchodzących w skład indeksu WIG-20 to spółki, kontrolowane przez Skarb Państwa, których zarządy są wyznaczane przez polityków i realizują zadania narzucane przez rząd.

W skład WIG-30  wchodzi 14 spółek kontrolowanych przez SP, w tym największe spółki energetyczne, których notowania w ostatnim roku spadły przeciętnie o kilkadziesiąt procent.

W roku 2019 WIG 20 stracił 5,56 %, zaś WIG 30 4,23 %. Tymczasem indeks giełdy niemieckiej DAX zyskał w 2019 roku 24%, francuski CAC 40 ponad 25%, zaś największych spółek giełdy nowojorskiej S&P 500 ponad 28 %.

Aktywa OFE w mln zł

OFE 31 XII 2019 31 XII 2018 Różnica
AEGON OFE 13391,0 13620,0 -229,0
Allianz Polska OFE 7160,2 7152,3 7,9
Aviva OFE Aviva Santander 33803,3 34493,3 -690,0
AXA OFE 9829,6 10126,9 -297,3
Generali OFE 7679,6 7825,8 -146,2
MetLife OFE 12064,3 12391,6 -327,4
Nationale-Nederlanden OFE 39632,0 39748,0 -116,0
PKO BP Bankowy OFE 6922,3 7046,0 -123,7
OFE Pocztylion 2727,0 2809,9 -82,9
OFE PZU „Złota Jesień” 21606,8 22120,1 -513,3
Razem 154816,1 157333,9 -2517,8

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego

Źródło: aleBank.pl