SKOK-i mogą zajmować wierzytelności w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu Ognivo

SKOK-i mogą zajmować wierzytelności w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu Ognivo
Źródło: KIR
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Od 30 października 2020 r. Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe mogą zajmować wierzytelności w formie elektronicznej. Zgodnie z przyjętymi przed rokiem zmianami w przepisach dotyczących postępowania egzekucyjnego, zajęcia rachunków prowadzonych przez SKOK-i mają być realizowane wyłącznie elektronicznie - tak samo, jak ma to miejsce w przypadku banków spółdzielczych i komercyjnych.

Zgodnie z wprowadzoną w 2015 r. zmianą przepisów Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego, obsługa zajęć wierzytelności w bankach w Polsce odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej.

Przyjęte wówczas przepisy nie obejmowały Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Zmieniła to Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2070).

Ognivo w SKOK-ach

Na mocy aktualnych przepisów, od 30 października 2020 r., SKOK-i są zobligowane do korzystania z systemu teleinformatycznego obsługującego zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego. Tym samym, organy egzekucyjne mają obowiązek wysyłać do SKOK-ów zawiadomienia o zajęciu rachunku i zakazie wypłat wyłącznie w formie elektronicznej.

Czytaj także: Kongres Gospodarki Elektronicznej uznał mSzafir od KIR za Projekt Roku

Zadanie to realizowane jest za pośrednictwem utworzonego i prowadzonego przez KIR systemu teleinformatycznego do obsługi zajęć wierzytelności z rachunku bankowego ‒ Ognivo. 

‒ W ramach systemu Ognivo, sądowe i administracyjne organy egzekucyjne mają możliwość poszukiwania rachunków bankowych dłużników. Najnowsze rozszerzenie systemu oznacza, że zajęcia wierzytelności stają się całkowicie cyfrowe, niezależnie od rodzaju instytucji finansowej, która prowadzi dany rachunek.

Dzięki temu przyspieszone zostanie procesowanie zajęć, a instytucje finansowe będą mogły zredukować czas niezbędny na ich przetwarzanie – mówi Maja Markiewicz, dyrektor Linii biznesowej usługi Ognivo w KIR.

Zajęcia wierzytelności w systemie Ognivo

W celu usprawnienia procesu zarządzania należnościami, KIR zapewnia infrastrukturę umożliwiającą płynną wymianę informacji między bankami i SKOK-ami a instytucjami mającymi zdolności windykacyjne, jak komornicy sądowi, ZUS czy administracja skarbowa.

Dzięki dedykowanemu modułowi systemu Ognivo, proces wymiany informacji o rachunku dłużnika oraz jego zajęcie przebiega całkowicie elektronicznie i nie wymaga przesyłania dokumentów papierowych.

Czytaj także: Sukces aplikacji KIR w Totalizatorze Sportowym, 87 procent potwierdzeń tożsamości w kanale internetowym przy użyciu mojeID

Liczba zajęć rachunków dokonanych za pośrednictwem systemu prowadzonego przez KIR pokazuje, że zapotrzebowanie na to rozwiązanie jest na polskim rynku wysokie. Od początku 2017 r. liczba obsługiwanych komunikatów rośnie: z 11,3 mln w pierwszym pełnym roku jego funkcjonowania, przez 12,7 mln  w kolejnym,
aż po 13,3 mln w 2019 r.

Dzięki dedykowanemu modułowi systemu Ognivo, proces wymiany informacji o rachunku dłużnika oraz jego zajęcie przebiega całkowicie elektronicznie i nie wymaga przesyłania dokumentów papierowych.

Z systemu korzystają komornicy sądowi, którzy w ubiegłym roku przeprowadzili 65 proc. wszystkich zajęć wierzytelności (8,6 mln komunikatów), ZUS (blisko 11 proc. zajęć, czyli 1,4 mln komunikatów) oraz inne uprawnione organy, takie jak administracja skarbowa czy prezydenci miast (3,2 mln komunikatów).

System Ognivo umożliwia bezpieczną i szybką komunikację online pomiędzy bankami a innymi uprawnionymi podmiotami. Składa się z dedykowanych modułów z których każdy odpowiada na konkretne potrzeby banków i instytucji współpracujących.

Oprócz banków (komercyjnych i spółdzielczych), Ognivo wykorzystywane jest m.in. przez ZUS, Pocztę Polską, urzędy miast, administracyjne organy egzekucyjne oraz komorników sądowych.

Czytaj także: Forum Usług Płatniczych, jak pandemia zmieniła rynek?

Źródło: Krajowa Izba Rozliczeniowa / KIR