Sesje interaktywne, cz.5

Sesje interaktywne, cz.5
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Drugi dzień Forum Nowoczesnego Samorządu wypełniły warsztaty, prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin ekonomii, rynku finansowego oraz public relations. Otworzyli je i w tematykę wprowadzili Arkadiusz Lewicki, dyrektor Zespołu ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych ZBP oraz Andrzej Wolski, wiceprezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

Sesję zapoczątkowała prezentacja dr. Marka Radzikowskiego, doradcy zarządu Związku Banków Polskich, poświęcona rozwojowi polskiej gospodarki na przestrzeni minionych lat oraz perspektywom dla naszego kraju na nadchodzące lata. Przypomniał on, że w ciągu 27 lat kluczowy dla oceny kondycji gospodarczej wskaźnik PKB wzrósł pięciokrotnie. Ów rozwój był nie tylko dynamiczny, ale przede wszystkim stabilny.

Przedstawiciel ZBP wykazał, że był to efekt optymalnego równoważenia się sił napędzających i stabilizujących wzrost gospodarczy. – Siłą stabilizującą jest odpowiedzialna polityka nadzorcza i odpowiedzialna, choć nie luźna, polityka pieniężna. Natomiast siłę napędzającą stanowią kredyty, a więc dystrybuowanie zasobów finansowych do obszarów, gdzie są bardziej efektywnie wykorzystywane – zauważył Marek Radzikowski.

Za doskonałe wyniki Polski – w III kwartale br. nasz kraj zajął miejsce na podium, zaraz za Maltą i Irlandią – odpowiada także ożywienie gospodarek czołowych krajów UE, zwłaszcza zaś Niemiec, będących najważniejszym partnerem handlowym Polski. Ten optymistyczny obraz zaburza jednak struktura wzrostu gospodarczego naszego kraju. Wysoka konsumpcja, podniesiona dodatkowo poprzez świadczenia z programu „Rodzina 500+” nie jest równoważona przez inwestycje. Zwłaszcza w sektorze biznesu widoczna jest inwestycyjna stagnacja: w III kwartale 2017 r. za wzrost inwestycji odpowiadały wyłącznie instytucje samorządowe. Dodatkowym wyzwaniem dla gospodarki pozostaje rynek pracy, który obecnie przechodzi okres najniższego w historii, 4,7-proc. bezrobocia.

Czy jednostki samorządowe mogą zaoszczędzić na daninach publicznoprawnych? O tym, że jest to jak najbardziej realne, i że oszczędności w tym obszarze bynajmniej nie muszą oznaczać niedozwolonej optymalizacji podatkowej, mówili Marek Jarocki i Michał Wodnicki z firmy EY Polska. Okazuje się, że zarówno przedsiębiorcy, jak i jednostki administracji publicznej dość często nadpłacają trzy rodzaje opłat na ZUS: składkę wypadkową oraz składki na PFRON i Fundusz Pracy. Instytucje nie wykorzystują chociażby ulgi CIT, dostępnej w przypadku korzystania z usług podwykonawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Z kolei składki na Fundusz Pracy są notorycznie nadpłacane w wyniku nieuwzględniania, lub złego rozliczania, zwolnień przysługujących rodzicom powracających do pracy po urlopach rodzicielskich.

Wojciech Lipka, prezes Instytutu Analiz i Ratingu, omówił korzyści związane z emisją obligacji przez jednostki samorządu terytorialnego. Należy do nich m.in. większa elastyczność kształtowania terminów spłat aniżeli w przypadku kredytów bankowych oraz wyłączenie obligacji spod rygorów maksymalnego zadłużenia przewidzianych przez prawo.

Dr Bohdan Wyżnikiewicz, prezes Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych, zaprezentował uczestnikom sesji działanie Branżowego Rankingu Ryzyka, unikalnego produktu stworzonego na bazie badań prowadzonych przez Instytut od 25 lat. Sesję zakończyło wystąpienie Aleksandry Olek-Pawłowskiej reprezentującej firmę Point of View Business Communications Consultancy. Omówiła ona szczegółowo zasady komunikacji społecznej i współpracy z mediami, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru społecznościowych kanałów komunikacji.