Senat wybrał dwóch nowych członków Rady Polityki Pieniężnej

Senat wybrał dwóch nowych członków Rady Polityki Pieniężnej
By Adrian Grycuk - Own work, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35015894
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Senat powołał Ludwika Koteckiego oraz Przemysława Litwiniuka do Rady Polityki Pieniężnej, podał PAP Biznes. Obejmą oni swoje funkcje 26 stycznia.

Ludwik Kotecki otrzymał 51 głosów za, 41 przeciw, przy 5 wstrzymujących się, a Przemysław Litwiniuk 59 za, 3 przeciw, przy 36 wstrzymujących się.

Senat powołuje członków RPP bezwzględną większością głosów.

Nowo powołani członkowie RPP obejmują swoją funkcję w dniu następującym po dniu, w którym upływa sześcioletnia kadencja ich poprzedników.

Najbliższe posiedzenie RPP zaplanowano na 8 lutego.

Czytaj także: Ludwik Kotecki: podwyżka stóp o 50 pb w lutym prawdopodobna, ale być może niewystarczająca

Ludwik Kotecki jest doradcą Marszałka Senatu RP do spraw ekonomicznych. W przeszłości był m.in. wiceministrem finansów, pełnomocnikiem rządu do spraw wejścia Polski do strefy euro, współpracował z Bankiem Światowym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym, doradzał także krajom b. ZSRR oraz państwom w Ameryce Południowej i Afryce.

Przemysław Litwiniuk jest radcą prawnym oraz nauczycielem akademickim w Instytucie Ekonomii i Finansów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Wcześniej pracował m.in. w Ministerstwie Rolnictwa oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jest ekspertem w Komisji Zasobów Naturalnych w Europejskim Komitecie Regionów w Brukseli oraz radnym w sejmiku województwa lubelskiego.

Czytaj także: Przemysław Litwiniuk za stosowaniem przez NBP instrumentów stabilizujących kurs

W ub. tygodniu rekomendację senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych na członków RPP z ramienia Senatu otrzymali Ludwik Kotecki i Przemysław Litwiniuk.

25 stycznia 2022 r. kończy się sześcioletnia kadencja dwóch członków RPP powołanych przez Senat IX kadencji – Eugeniusza Gatnara i Jerzego Kropiwnickiego.

Kadencja trzeciego z członków Rady powołanych przez Senat – Rafała Sury, kończy się 16 listopada 2022 r., jednakże uzyskał on rekomendację do objęcia stanowiska sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Źródło: PAP BIZNES, Senat