Nowelizacja budżetu 2020: Sejm odrzucił poprawki Senatu, deficyt podniesiony do 109,3 mld zł

Nowelizacja budżetu 2020: Sejm odrzucił poprawki Senatu, deficyt podniesiony do 109,3 mld zł
Fot. stock.adobe.com/Magdziak Marcin
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Sejm przyjął poprawkę Senatu do nowelizacji budżetu na rok 2020 ze 109,3 mld zł deficytu, spadkiem PKB w tym roku o 4,6%, średnioroczną inflacją na poziomie 3,3% oraz stopą bezrobocia rejestrowanego w wysokości 8% na koniec roku. Poprawka dotyczy utworzenia nowej rezerwy na obsługę długu i rozliczenie środków unijnych.

Jednocześnie posłowie odrzucili trzy inne poprawki.

Sejm zgodził się na utworzenie nowej rezerwy celowej na obsługę długu Skarbu Państwa i rozliczenia z budżetem Unii Europejskiej w wysokości 700 mln zł; 300 mln zł z tej kwoty miałoby trafić na obsługę długu Skarbu Państwa oraz 400 mln zł na rozliczenie środków unijnych.

Odrzucone poprawki Senatu

Odrzucił natomiast poprawkę, zwiększającą wydatki bieżące jednostek budżetowych o 2 mld zł na programy polityki zdrowotnej oraz o 3 mld zł na subwencję oświatową dla jednostek samorządu terytorialnego kosztem ogólnej rezerwy budżetowej (2,01 mld zł) oraz wydatków majątkowych na obronę narodową o (2,99 mld zł).

Posłowie byli także przeciwni poprawce zmniejszającej łączną kwotę wydatków budżetu państwa oraz deficyt budżetu państwa o 100,1 mln zł  kosztem zmniejszenia wydatków: na Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (15 mln zł), na Centralne Biuro Antykorupcyjne (o 14,6 mln zł), na Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (o 10 mln zł), na Agencję Wywiadu (o 10 mln zł), na Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (o 500 tys. zł) oraz na obsługę długu Skarbu Państwa (o 50 mln zł).

Sprzeciwili się też utworzeniu nowej rezerwy celowej na rzecz Europejskiego Centrum Solidarności w wysokości 1 mln  zł.

Czytaj także: Prawie 110 mld złotych deficytu, Sejm znowelizował budżet 2020 >>>

Nowelizacja zakłada, że w 2020 r. dochody budżetu państwa będą niższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2020 r. o 36,7 mld zł i wyniosą 398,7 mld zł. Wydatki budżetu państwa zostały zaplanowane na 508 mld zł, co oznacza, że będą one wyższe o 72,7 mld zł od przewidzianych w ustawie budżetowej na 2020. Deficyt ma wynieść 109,3 mld zł.

PKB w 2020 r. obniży się o 4,6 proc.

Przyjęto, że PKB w 2020 r. obniży się o 4,6% wobec wzrostu o 4,5% rok wcześniej i wzrostu 3,7% zakładanego w ustawie budżetowej na 2020 r. Przeciętna inflacja natomiast zwiększy się do 3,3% wobec 2,5% zakładanych w ustawie budżetowej na 2020 r. Na koniec roku przewiduje się w nowelizacji wzrost bezrobocia do 8% z 5,1% założonych w ustawie budżetowej na 2020 r.

Przeciętne zatrudnienie obniży się o 2,4% (wobec 0,5% zakładanych w ustawie budżetowej na 2020 r.), w tym w sektorze przedsiębiorstw o 2%. Przewiduje się wzrost płac w gospodarce narodowej o 3,5% (wobec 6% zakładanych w ustawie budżetowej na 2020 r.), a w sektorze przedsiębiorstw o 3%.

Źródło: PAP BIZNES