Sejm przyjął ustawę budżetową na 2019 rok

Sejm przyjął ustawę budżetową na 2019 rok
Fot. Sejm/Krzysztof Białoskórski
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Sejm przyjął w III czytaniu projekt ustawy budżetowej na 2019 r. Obecnie ustawa trafi do Senatu

W projekcie tegorocznej ustawy budżetowej przyjęto m.in. wzrost #PKB na poziomie 3,8% oraz #deficyt budżetu państwa na poziomie nie większym niż 28,5 mld zł #budżet #budżet2019

Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 241 posłów, przeciw oddano 192 głosów, przy 2 głosach wstrzymujących się.

Sejm odbył ponad 430 głosowań nad 108 poprawkami i blisko 330 wnioskami mniejszości.

W projekcie tegorocznej ustawy budżetowej przyjęto m.in. wzrost PKB na poziomie 3,8% (w ujęciu realnym) w 2019 r. oraz deficyt budżetu państwa na poziomie nie większym niż 28,5 mld zł.

Priorytetem utrzymanie stabilności finansów publicznych

„W zaproponowanym przez rząd projekcie priorytetowym celem jest utrzymanie stabilności finansów publicznych przy wspieraniu wzrostu gospodarczego i solidarnościowej polityki społecznej. Strona dochodowa uwzględnia wprowadzenie nowej, 9-proc. stawki w podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw. Po stronie wydatków projekt zapewnia środki na realizację priorytetowych zadań rządu m.in. kontynuację programów 'Rodzina 500+’, 'Dobry start’, wzrost płac dla pracowników sfery budżetowej, podniesienie renty socjalnej, waloryzację rent i emerytur, darmowe leki dla seniorów oraz dalsze podnoszenie wydatków na obronność. Zaplanowano, że w 2019 r. dochody budżetu państwa wyniosą 388 mld 294 mln 520 tys. zł, natomiast wydatki 416 mld 794 mln 520 tys. zł. Przewidziano też, że PKB wzrośnie o 3,8%, a inflacja nie przekroczy 2,3%. Deficyt sektora finansów publicznych ma kształtować się na poziomie 1,7%” – czytamy w zapowiedzi Sejmu dotyczącej obecnego posiedzenia Izby.

Źródło: ISBnews