Santander Bank Polska: zysk netto grupy spadł do 279,4 mln zł w III kwartale 2022 roku

Santander Bank Polska: zysk netto grupy spadł do 279,4 mln zł w III kwartale 2022 roku
Fot. stock.adobe.com/MOZCO Mat Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto grupy Santander Bank Polska w trzecim kwartale 2022 roku spadł do 279,4 mln zł z 543,8 mln zł rok wcześniej

Zysk banku okazał się 8 proc. poniżej oczekiwań analityków, którzy spodziewali się, że wyniesie on 303,8 mln zł.

Oczekiwania 6 biur maklerskich, co do zysku netto Santander Bank Polska za trzeci kwartał wahały się od 205,1 mln zł do 356 mln zł.

Wyższe rezerwy kredytowe

Bank zanotował w III kwartale nieznacznie lepsze od oczekiwań wyniki z działalności podstawowej, ale zawiązał wyższe rezerwy kredytowe.

Koszty wakacji kredytowych

Wpływ na wyniki banku miały przede wszystkim koszty wakacji kredytowych. Bank podał, że ujemna korekta przychodów odsetkowych z tytułu kredytów mieszkaniowych objętych wakacjami kredytowymi wyniosła 1.356,9 mln zł. Kwota ta była zgodna z wcześniejszymi szacunkami banku.

Czytaj także: Santander Bank Polska: 656,9 mln zł zysku netto w II kwartale 2022 roku; powyżej oczekiwań >>>

Bank podał, że wpływ wakacji kredytowych na wyniki grupy został oszacowany przy założeniu, że 50 proc. uprawnionych kredytobiorców skorzysta z możliwości zawieszenia spłaty wszystkich rat kredytu.

„Pod koniec IV kwartału 2022 r. Grupa dokona ponownej analizy poziomu partycypacji klientów i rozważy ewentualną korektę wpływu tego rozwiązania na wynik odsetkowy” – napisał bank w raporcie.

Wynik odsetkowy Santander Bank Polska

Wynik odsetkowy banku w trzecim kwartale wyniósł 1.640,7 mln zł i okazał się nieznacznie wyższy od oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.615,3 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.378 – 1.714,1 mln zł).

Wynik z opłat i prowizji

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 665,8 mln zł i był 3,8 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 641,5 mln zł (oczekiwania wahały się od 625 mln zł do 660,1 mln zł).

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w trzecim kwartale 341 mln zł, czyli były 19 proc. wyższe od konsensusu. Rynek oczekiwał odpisów na poziomie 287,1 mln zł w przedziale oczekiwań od 245 mln zł do 340 mln zł.

Koszt ryzyka prawnego kredytów frankowych

Koszt ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych wyniósł w III kwartale 122,9 mln zł. Średnia oczekiwań analityków na te rezerwy wynosiła 138,4 mln zł. 

W okresie trzech kwartałów 2022 r. koszt ryzyka kredytowego w grupie wyniósł 0,55 proc wobec 0,89 proc. rok wcześniej.

Koszty ogółem

Koszty ogółem banku wyniosły w III kwartale 1.119 mln zł, czyli były zbliżone do oczekiwań (1.095,7 mln zł). Koszty wzrosły 27 proc. rdr i spadły 14 proc. kdk.

Należności brutto od klientów wzrosły o 6,1 proc. rdr do 159,5 mld zł, w tym kredytów od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego o 12,3 proc. rdr i należności leasingowych o 9,8 proc. rdr.

Depozyty od klientów wzrosły o 6,9 proc. rdr do 189,5 mld zł pod wpływem depozytów terminowych (+115,1 proc. rdr).

Sprzedaż kredytów Santander Bank Polska

Sprzedaż kredytów gotówkowych Santander Bank Polska w okresie dziewięciu miesięcy 2022 r. wyniosła 6,9 mld zł, tj. o 29,5 proc. więcej rdr. W ujęciu kwartalnym odnotowano spadek o 3,2 proc.

Sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła z kolei 6,4 mld zł, co oznaczało stabilizację sprzedaży w ujęciu rdr. Udział kredytów hipotecznych o stałym oprocentowaniu w pierwszych 5 latach kredytowania w łącznej sprzedaży wyniósł 69 proc.

Łączny współczynnik kapitałowy jest na poziomie 18,93 proc.

Źródło: pap bizn