Santander Bank Polska: wpływ podwyżek stóp procentowych na wynik odsetkowy grupy to 825 – 935 mln zł

Santander Bank Polska: wpływ podwyżek stóp procentowych na wynik odsetkowy grupy to 825 – 935 mln zł
Fot. stock.adobe.com/MOZCO Mat Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o podwyżkach stóp procentowych w październiku i listopadzie, wynoszących łącznie dla stopy referencyjnej 115 pkt bazowych, będą miały pozytywny wpływ na wynik z tytułu odsetek Grupy Santander Bank Polska w okresie kolejnych dwunastu miesięcy wyniesie od 825 do 935 mln zł, podał bank.

„Na dzień niniejszego raportu, na podstawie wykonanych przez siebie wyliczeń, bank wskazuje, że decyzje RPP o podwyżkach stóp procentowych, dla stopy referencyjnej łącznie o 115 pkt bazowych, będą mieć pozytywny wpływ na wynik z tytułu odsetek banku, wynoszący od 750 do 850 mln zł w okresie kolejnych dwunastu miesięcy. Dodatkowo, analogiczny pozytywny wpływ na wynik z tytułu odsetek dla Santander Consumer Bank S.A., będącego spółką zależną banku, wyniesie od 75 do 85 mln zł. W związku z powyższym, pozytywny wpływ na wynik z tytułu odsetek grupy w okresie kolejnych dwunastu miesięcy wyniesie od 825 do 935 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: RPP po raz kolejny podwyższyła stopy procentowe, by „przeciwdziałać ryzyku trwale podwyższonej inflacji” >>>

Wpływ ten oszacowany został przy założeniu stałego poziomu sald bilansowych i będzie się materializował stopniowo w kolejnych kwartałach, a jego rzeczywista skala będzie uzależniona od realizacji założeń biznesowych i możliwych zmian bilansu, podkreślił bank.

Wynik odsetkowy w I-III kw. 2021 r. wyniósł 4 477 mln zł

Wynik odsetkowy w I-III kw. 2021 r. wyniósł 4 477 mln zł, co oznacza spadek o 5% r/r.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring.

Źródło: ISBnews