Santander Bank Polska ma umowę z EBI na finansowanie MŚP wartą ok. 2 mld zł

Santander Bank Polska ma umowę z EBI na finansowanie MŚP wartą ok. 2 mld zł
Źródło: Santander Bank Polska
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (Grupa EBI) podpisała umowę z Grupą Santander Bank Polska na trzecią transakcję sekurytyzacji syntetycznej, której celem jest wsparcie kapitału obrotowego i płynności oraz inwestycji polskich MŚP i mid-cap w związku z epidemią COVID-19. W ramach sekurytyzacji syntetycznej, Grupa EBI udzieli gwarancji dla transzy mezzanine w wys. 284 mln zł (ok. 64 mln euro) oraz transzy senior w wys. 1,7 mld zł (ok. 380 mln euro).
Grupa #EBI podpisała umowę z Grupą @SantanderBankPL na 3. transakcję sekurytyzacji syntetycznej, której celem jest wsparcie kapitału obrotowego i płynności oraz inwestycji polskich #MŚP #Santander

Sekurytyzowany portfel to portfel zróżnicowanych należności leasingowych Santander Leasing – spółki zależnej w pełni kontrolowanej przez Santander Bank Polska.

„Częścią roli Grupy EBI jest pomaganie bankom w utrzymaniu dobrego poziomu nowych kredytów dla MŚP. Wszystkie trzy transakcje sekurytyzacji zawarte z Grupą Santander Bank w Polsce pozwolą Santander nadal wspierać polskie MŚP – a nawet zwiększyć pomoc w obliczu obecnego kryzysu. Ponieważ okres udzielania kredytów w ramach transakcji z 2018 i 2019 r. nadal trwa, dodatkowe finansowanie oferowane przez Grupę Santander pojawia się w samą porę, aby wesprzeć MŚP, które ucierpiały w wyniku kryzysu COVID-19” – powiedziała wiceprezes EBI Teresa Czerwińska, cytowana w komunikacie.

Nowa pula finansowania wesprze ok. 110 tys. MŚP oraz ok. 1,7 mln miejsc pracy w Polsce

Nowa pula finansowania, którego ma udzielić Santander, wynosi w sumie 10,3 mld zł i wesprze ok. 110 tys. małych i średnich przedsiębiorstw oraz ok. 1,7 mln miejsc pracy w Polsce, podano także. Kapitał uwolniony dzięki transakcji pozwoli Santander Leasing udzielić nowego finansowania w wys. ok. 2,8 mld zł beneficjentom, którzy spełnią określone kryteria.

Czytaj także: 1 mld euro na wsparcie płynności 100 tys. MŚP w UE dotkniętych koronawirusem >>>

„Bardzo się cieszymy, że nasza owocna relacja tak dobrze się rozwija. Nasza współpraca ewoluowała od projektów związanych czysto z finansowaniem do bardziej złożonych przedsięwzięć związanych z zabezpieczeniem ryzyka, takich jak sekurytyzacja syntetyczna. Warto podkreślić, że wszystkie te projekty pomagają również naszym klientom, ponieważ pozwalają nam oferować bardziej atrakcyjne cenowo produkty i zapewniać finansowanie w tych trudnych czasach pandemii Covid-19. Liczba firm, którym udało nam się pomóc dzięki współpracy z EBI i EFI, jest rzeczywiście imponująca” – powiedział CFO Grupy Santander Bank Polska Maciej Reluga, cytowany w komunikacie.

Santander Leasing udzielić nowego finansowania w wysokości ok. 2,8 mld zł

Kapitał uwolniony dzięki transakcji pozwoli Santander Leasing udzielić nowego finansowania w wysokości ok. 2,8 mld zł beneficjentom, którzy spełnią określone kryteria.

„Santander Leasing jest zawsze otwarty na współpracę z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, aby wykorzystywać dostępne środki finansowe na ważne społecznie cele, takie jak wsparcie MŚP czy finansowanie inwestycji neutralnych dla klimatu. Leasing jest coraz ważniejszym instrumentem finansowym dla polskiej gospodarki. Jesteśmy przekonani, że współpraca z Grupą EBI pozwoli nam jeszcze bardziej zaangażować się we wspieranie firm z sektora MŚP i pomoże polskim przedsiębiorstwom sfinansować inwestycje w trudnym okresie pandemii” – powiedział wiceprezes Santander Leasing Krzysztof Kowalewski, cytowany w komunikacie.

Czytaj także: Koronawirus: EBI ustanawia fundusz gwarancyjny o wartości 25 mld euro w związku z pandemią COVID-19 >>>

Jest to trzecia sekurytyzacja syntetyczna realizowana z Grupą Santander Bank Polska od 2018 r. – wartość portfela ogółem to 5,9 mld zł (ok. 1,3 mld euro).

EBI jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. EBI zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej. Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) jest częścią Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego główną misją jest wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwianie im dostępu do finansowania. EFI projektuje i rozwija inwestycje typu venture capital i growth capital, gwarancje oraz instrumenty mikro finansowania specjalnie przeznaczone dla tego  segmentu rynku. Dzięki temu, EFI promuje cele UE, które wspierają innowacje, badania i rozwój, przedsiębiorczość, wzrost oraz zatrudnienie.

Źródło: ISBnews