Santander Bank Polska: kolejna umowa z EBI na sekurytyzację portfela

Santander Bank Polska: kolejna umowa z EBI na sekurytyzację portfela
Fot. stock.adobe.com/MOZCO Mat Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Grupa EBI i Grupa Santander Bank Polska podpisały umowę dotyczącą nowego finansowania dla polskich MŚP w ramach Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego, poinformowano w komunikacie prasowym.

Nowe finansowanie ok. 2 mld zł (444 mln euro) zostanie udostępnione polskim małym i średnim przedsiębiorstwom dzięki syntetycznej sekurytyzacji portfela należności leasingowych i kredytowych.

W operacji Europejski Fundusz Inwestycyjny i jego spółka matka, Europejski Bank Inwestycyjny, gwarantują transzę wyższego ryzyka w wysokości 342 mln zł (74 mln euro).

Transakcja jest pierwszą sekurytyzacją wspieraną przez Europejski Fundusz Gwarancyjny i pierwszą transakcją, w której grupa EBI inwestuje w transzę wyższego ryzyka sekurytyzacji syntetycznej. 

Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego w skład, której wchodzą Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), podpisała transakcję sekurytyzacyjną z Santander Leasing SA, która pomoże grupie Santander Bank Polska, dzięki odciążeniu kapitału i ochronie przed stratami, rozwijać jej finansowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Jest to pierwsza syntetyczna transakcja sekurytyzacyjna wspierana przez Europejski Fundusz Gwarancyjny (EFG), instrument utworzony przez Grupę EBI wraz z państwami członkowskimi UE w celu zwalczania ekonomicznych skutków pandemii.

Celem operacji jest zaspokojenie potrzeb w zakresie kapitału obrotowego i płynności oraz ograniczeń inwestycyjnych MŚP w kontekście trwającej pandemii COVID-19 i stopniowego wychodzenia z niej.

Czytaj także: Santander Bank Polska wyemituje bankowe papiery wartościowe o wartości do 750 mln zł >>>

Około 2  mld zł kredytów z niżsą stopą procentową dla MŚP

Zgodnie z umową, Grupa EBI udziela gwarancji na pierwszą stratę (FLP) w wysokości 342 mln PLN (74 mln EUR) w ramach syntetycznej sekurytyzacji portfela 2,7 mld PLN (591 mln EUR) należności leasingowych i kredytowych pochodzących od Santander Leasing SA, członka grupy Santander Bank Polska.

Finansując leasingiem środki trwałe wspieramy inwestycje przedsiębiorstw, co przyczynia się do ich rozwoju, oraz wpływa korzystnie na całą gospodarkę

Ekspozycja na transzę FLP Grupy EBI jest wspierana przez EFG, a transza senior zostanie zachowana przez inicjatora.

Dzięki możliwościom zapewnionym przez EFG za pośrednictwem grupy EBI, grupa Santander Bank Polska udostępni ok. 2  mld zł (444 mln euro), co odpowiada 6-krotności transzy FLP nowych kredytów dla polskich MŚP na korzystnych warunkach (w formie obniżonych stóp procentowych). Środki zostaną rozdysponowane na terenie całego kraju, a około 85% ma trafić do polskich regionów spójności.

Płynność i finansowanie dla polskich firm w czasie pandemii

Wiceprezes EBI Teresa Czerwińska powiedziała:

‒ Grupa EBI wraz z Grupą Santander Bank Polska zapewnia niezbędne finansowanie polskim firmom. Dzięki tej operacji będą one mogły planować działania na przyszłość, utrzymać miejsca pracy i utrzymać rozwój biznesu.

Cieszę się również, że operacja ta ma wsparcie Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego, który w obliczu pandemii odgrywa kluczową rolę we wspieraniu MŚP na całym kontynencie.

Dzięki tej operacji będą one (MŚP) mogły planować działania na przyszłość, utrzymać miejsca pracy i utrzymać rozwój biznesu

Dyrektor naczelny EFI, Alain Godard, powiedział:

‒ W ramach Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego EFI zwiększa swoje finansowanie dla MŚP w Europie, w tym również w Polsce. Cieszymy się, że możemy podpisać kolejną innowacyjną transakcję z naszym wieloletnim partnerem, Grupą Santander Bank Polska.

Ta duża sekurytyzacja pozwoli naszemu polskiemu partnerowi na udostępnienie bardziej przystępnego finansowania dla MŚP. Dodatkowo pomoże zapewnić płynność polskiego rynku finansowego i wsparcie dla biznesu w tych trudnych czasach.

Sekurytyzacja pozwoli naszemu polskiemu partnerowi na udostępnienie bardziej przystępnego finansowania dla MŚP

Wiceprezes Zarządu Santander Leasing, Krzysztof Kowalewski, powiedział:

‒ Bardzo cieszymy się z możliwości zawarcia kolejnej umowy z EBI i EFI. Transfer części ryzyka naszego portfela, sprawia, że możemy być bardziej otwarci na finansowanie i wsparcie przedsiębiorstw w Polsce w tych trudnych czasach.

Finansując leasingiem środki trwałe wspieramy inwestycje przedsiębiorstw, co przyczynia się do ich rozwoju, oraz wpływa korzystnie na całą gospodarkę.

Czytaj także: BOŚ pożyczy od EBI do ok. 350 mln zł; pieniądze trafią do MŚP i podmiotów sektora publicznego na projekty służące ochronie klimatu

Unijni partnerzy transakcji

To czwarta transakcja sekurytyzacyjna pomiędzy Grupą EBI a Grupą Santander Bank Polska od 2018 roku i pierwsza w ramach Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego.

Trzy poprzednie były wspierane przez Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych.

Więcej tutaj:: Investment Plan for Europe: Poland – EIB Group and Santander Bank Polska Group support new financing for Polish SMEs in response to COVID-19 crisis (eif.org)

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej należącą do jej państw członkowskich. Udostępnia długoterminowe finansowanie dla kluczowych inwestycji przyczyniających się do realizacji celów polityki UE. Bank finansuje projekty w czterech priorytetowych obszarach – infrastruktura, innowacje, klimat i środowisko, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) jest częścią Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego główną misją jest wspieranie europejskich mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez pomaganie im w dostępie do finansowania.

EFI dopasowuje i rozwija kapitał podwyższonego ryzyka i wzrostu, gwarancje i instrumenty mikrofinansowe, które są przeznaczone specjalnie dla tego segmentu rynku. Pełniąc tę ​​rolę, EFI wspiera cele UE w zakresie wspierania innowacji, badań i rozwoju, przedsiębiorczości, wzrostu i zatrudnienia.

W 2020 r. Grupa EBI zapewniła finansowanie projektów w Polsce w wysokości 5,2 mld euro.

Europejski Fundusz Gwarancyjny (EFG) został utworzony przez Grupę EBI ze składek Polski i innych państw członkowskich UE, aby chronić firmy dotknięte kryzysem spowodowanym pandemią COVID-19.

Wykorzystując gwarancje o wartości ok. 25 mld EUR, EFG umożliwia EBI i EFI udzielanie pożyczek, gwarancji, papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami, instrumentów kapitałowych i innych instrumentów finansowych dostępnych głównie małym i średnim przedsiębiorstwom.

EFG jest częścią pakietu naprawczego Unii Europejskiej, którego celem jest zapewnienie w sumie 540 miliardów euro na ożywienie tych gałęzi gospodarki UE, które ucierpiały najbardziej.

Czytaj także: Santander Consumer Multirent: leasing z dofinansowaniem EBI dla MŚP, czy warto i jak z niego skorzystać?

Źródło: PAP BIZNES, EBI