Santander Bank Polska: 959,53 mln zł zysku netto w I kw. 2022 r.

Santander Bank Polska: 959,53 mln zł zysku netto w I kw. 2022 r.
Fot. stock.adobe.com/vulcanus
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto grupy Santander Bank Polska w pierwszym kwartale 2022 roku wzrósł do 959,5 mln zł z 151,8 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie.

„Zysk przed opodatkowaniem grupy kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2022 r. wyniósł 1 426,1 mln zł i zwiększył się o 294,5% r/r, a zysk należny akcjonariuszom banku wyniósł 959,5 mln zł i był wyższy o 532,1% r/r” – czytamy w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2243,95 mln zł wobec 1 376,16 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 660,73 mln zł wobec 611,27 mln zł rok wcześniej.

Czytaj także: Składka Santander Bank Polska na fundusz restrukturyzacji BFG wynosi 192,17 mln zł w 2022 r. >>>

„Wynik z tytułu odsetek za I kwartał 2022 r. wyniósł 2 244 mln zł i wzrósł o 63,1% r/r w efekcie serii comiesięcznych podwyżek stóp procentowych NBP zapoczątkowanych w IV kwartale 2021 r. (trzy podwyżki łącznie o 1,65 pkt proc.) i kontynuowanych w I kwartale 2022 r. ( trzy podwyżki łącznie o 1,75 pkt proc.) w ramach zacieśniania polityki pieniężnej i zwalczania inflacji. Istotny wpływ miało też zarządzanie parametrami oferty cenowej grupy oraz efektywna akwizycja i retencja biznesu” – czytamy dalej.

Marża odsetkowa netto

W I kwartale 2022 r. marża odsetkowa netto (annualizowana w ujęciu kwartalnym) wyniosła 4,02% wobec 2,56% w analogicznym okresie 2021 r. i 3,09% w poprzednim kwartale. Rozszerzenie marży nastąpiło pod wpływem tych samych czynników, które przyczyniły się wzrostu wyniku z tytułu odsetek w skali roku, podano także.

„Wynik z tytułu prowizji za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2022 r. wyniósł 660,7 mln zł i przekroczył poziom odnotowany w analogicznym okresie poprzedniego roku o 8,1% r/r, co jest wypadkową działalności prowadzonej w poszczególnych liniach biznesowych Santander Bank Polska S.A. i spółek zależnych” – napisano też w raporcie.

Aktywa

Aktywa razem banku wyniosły 245,94 mld zł na koniec I kw. 2022 r. wobec 243,02 mld zł na koniec 2021 r.

„W I kwartale 2022 r. obciążenie rachunku zysków i strat grupy kapitałowej Santander Bank Polska S.A. z tytułu odpisów netto na oczekiwane straty w portfelu należności kredytowych wyniosło 119,3 mln zł i było niższe niż 12 miesięcy wcześniej o 67,1%. Ujęte w tej kwocie odpisy netto Grupy Santander Consumer Bank S.A. osiągnęły wartość dodatnią na poziomie 7,8 mln zł, co oznacza poprawę o 62,3 mln zł w stosunku rocznym” – czytamy dalej.

Koszt ryzyka kredytowego

W okresie sprawozdawczym koszt ryzyka kredytowego w grupie kapitałowej Santander Bank Polska S.A. wyniósł 0,58% wobec 1,14% w analogicznym okresie poprzedniego roku przy wyższej wartości portfela należności kredytowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie (+5,7% r/r z uwzględnieniem należności z tytułu leasingu finansowego), wskazano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 798,21 mln zł wobec 47,01 mln zł zysku rok wcześniej.

Santander chce w 2022 r. w kredytach rosnąć szybciej niż rynek

Santander Bank Polska chce w 2022 roku w obszarze kredytów rosnąć szybciej niż rynek – poinformował prezes banku Michał Gajewski.

Nasze plany w obszarze kredytów są ambitne, chcemy rosnąć szybciej niż rynek. Obecne prognozy makro zakładają, że w tym roku kredyty ogółem w sektorze wzrosną o około 3,4 proc.

– powiedział Gajewski.

Santander Bank Polska spodziewa się wyższych koszów ryzyka w 2022 r.

Santander Bank Polska spodziewa się, że koszty ryzyka kredytowego w 2022 roku mogą się w porównaniu do 2021 roku pogorszyć – poinformował członek zarządu banku Maciej Reluga.

„Na początku roku spodziewaliśmy się, że koszty ryzyka będą na poziomie mniej więcej 2021 roku. Teraz, w tych nowych uwarunkowaniach – jeszcze wyższymi stopami i jeszcze wyższą inflacją, wyraźniejszym prawdopodobnie spowolnieniem z kwartału na kwartał – należy brać pod uwagę, że wzrost kosztów ryzyka nastąpi” – powiedział Reluga.

„Pewnie dojdzie do 1 proc., czy to będzie 90 punktów bazowych… czy coś w pobliżu (…)” – dodał.

Koszt ryzyka kredytowego w I kwartale spadł do 0,58 proc. z 0,76 proc. w IV kwartale 2021 roku.

Obecnie bank nie widzi oznak pogorszenia jakości kredytobiorców

Prezes banku Michał Gajewski podał, że obecnie bank nie widzi oznak pogorszenia jakości kredytobiorców szczególnie narażonych na podwyższoną inflację oraz wysokie stopy procentowe.

„Nie widzimy napięć w tym portfelu, to dobra wiadomość. Teraz te napięcia inflacyjne będą coraz wyższe i dlatego też stworzyliśmy ogólną rezerwę, nieprzypisaną do żadnego z portfeli” – powiedział Gajewski.

Przedstawiciele banku poinformowali, że bank zmienia ofertę depozytową banku.

„W ubiegłym tygodniu podjęliśmy decyzje o podwyżce depozytów. Ona wpłynie na koszty odsetkowe w kolejnych kwartałach” – powiedział Reluga.

Santander kontynuuje testy programu zawierania ugód z frankowiczami

Prezes podał, że bank kontynuuje testy programu zawierania ugód, zarówno w formule zaproponowanej przez Przewodniczącego KNF, jak i własnym. Jego zdaniem, przy rosnących stopach procentowych zainteresowanie zawieraniem ugód nie będzie duże.

Gajewski poinformował, że na obecnym etapie trudno komentować wczorajsze zapowiedzi premiera o programie wsparcia dla kredytobiorców.

„Powinniśmy jeszcze trochę zaczekać, żeby zobaczyć w którym kierunku te rozwiązania będą tworzone. (…) Jeśli chodzi fundusz kredytobiorców, to spodziewaliśmy się, że on powinien być lepiej wykorzystywany” – powiedział Gajewski. 

Santander Bank Polska należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring. Aktywa razem banku wyniosły 243 mld zł na koniec 2021 r.

Źródło: ISBnews, PAP BIZNES