Santander Bank Polska: 1111,68 mln zł zysku netto w 2021 roku

Santander Bank Polska: 1111,68 mln zł zysku netto w 2021 roku
Źródło: CyberRescue
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Santander Bank Polska odnotował 1 111,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 1 037,17 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

We wcześniejszym raporcie kwartalnym bank podał, że jego skonsolidowany zysk netto wyniósł w całym 2021 r. właśnie 1 111,68 mln zł.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 5 962,45 mln zł wobec 5 888,15 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 2 487,12 mln zł wobec 2 152,11 mln zł rok wcześniej.

Czytaj także: Santander Bank Polska: 193,56 mln zł zysku netto i 5,4 mln klientów w IV kw. 2021 roku >>>

„W 2021 roku Grupa Santander Bank Polska wypracowała zysk netto w wysokości 1,25 mld zł [ogółem:  przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej i udziałowcom niesprawującym kontroli]. Wzrosły nasze dochody ogółem, szczególnie wynik prowizyjny, satysfakcjonujący jest wynik odsetkowy. Mamy bardzo dobrą sytuację płynnościową i kapitałową” – napisał prezes Michał Gajewski w liście dołączonym do raportu.

Aktywa razem banku wyniosły 244,88 mld zł na koniec 2021 r.

Aktywa razem banku wyniosły 244,88 mld zł na koniec 2021 r. wobec 229,31 mld zł na koniec 2020 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 915,88 mln zł wobec 738,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Santander Bank Polska należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring.

Źródło: ISBnews