Rząd przyjął projekt „wakacji składkowych” dla mikroprzedsiębiorców

Rząd przyjął projekt „wakacji składkowych” dla mikroprzedsiębiorców
Fot. stock.adobe.com / Jakub
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rząd przyjął projekt tzw. urlopu w opłacaniu składki ZUS dla mikroprzedsiębiorców - poinformował premier Donald Tusk po posiedzeniu rządu. Dodał, że rząd chciałby, aby rozwiązanie to weszło w życie jeszcze w 2024 roku.

„Przyjęliśmy dwa projekty (…) – pierwsza grupa to samozatrudnieni prowadzący 1-osobową działalność gospodarczą, i którzy zatrudniają do 9 osób.

Te osoby będą mogły liczyć na ten długo oczekiwany urlop dla przedsiębiorców” – powiedział premier.

„Jeden miesiąc w ciągu roku, kiedy mikroprzedsiębiorca nie będzie płacił składki zusowskiej i w tym samym czasie państwo pokryje jego składkę” – dodał Donald Tusk.

Zaznaczył, że rząd chciałby, aby to rozwiązanie weszło w życie jeszcze w 2024 roku. Dodał, że vacatio legis wynosić będzie cztery miesiące.

Czytaj także: Wakacje od ZUS: zwolnienie ze składek będzie miało swoją cenę

Wakacje składkowe – założenia projektu

We wtorek (19.03.2024) rząd zajął się projektem ustawy wprowadzającej tzw. wakacje składkowe dla przedsiębiorców, które mają polegać na zwolnieniu z opłacania składek przez jeden miesiąc w każdym roku.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Wakacje składkowe to dobrowolne rozwiązanie, które ma być skierowane do mikroprzedsiębiorców (w tym samozatrudnionych).

Będzie polegać na możliwości skorzystania w jednym dowolnym miesiącu roku ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – składki zostaną sfinansowane z budżetu państwa.

Projekt nie zwalnia przedsiębiorców z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Wakacje składkowe a ubezpieczenia społeczne

Resort rozwoju i technologii, który przygotował ten projekt zaznaczył, że wakacje składkowe nie będą miały wpływu na uprawnienie do zasiłku chorobowego, ani na wysokość świadczeń emerytalno-rentowych, a składki zostaną sfinansowane z budżetu państwa.

„Rozwiązanie, jakie proponujemy, dotyczy wakacji od ubezpieczeń społecznych. Nie będzie ono obowiązywać osób, które wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców. Zastrzeżenie takie ma zabiegać tzw. +wypychaniu+ pracowników na samozatrudnienie” – zaznaczyło Ministerstwo.

Wakacje dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy w odniesieniu do niego samego, a nie do osób przez niego ubezpieczanych, np. współpracujących czy jego pracowników.

Resort dodał, że z wakacji składkowych będą mogli skorzystać przedsiębiorcy niezależnie od formy rozliczania podatku dochodowego (PIT, ryczałt, karta podatkowa), a wsparcie będzie udzielane w trybie pomocy de minimis.

Ponadto korzystając z wakacji przedsiębiorca nie będzie musiał zawieszać własnej działalności.

„Oznacza to, że przedsiębiorca w danym okresie nadal będzie mógł m.in. uzyskiwać z niej przychody (roczne przychody nie mogą przekroczyć 2 mln euro)” – wyjaśnił resort.

Aby skorzystać z tego rozwiązania, przedsiębiorca będzie musiał złożyć elektroniczny wniosek do ZUS-u w miesiącu poprzedzającym wybrany przez siebie miesiąc wolny od składek.

Czytaj także: Mikroprzedsiębiorstwa wytwarzają  prawie 1/3 polskiego PKB, ale jest ich coraz mniej

Rząd: Ocena Skutków Regulacji – OSR

Zgodnie z OSR projektu, z wakacji będzie mogło skorzystać ok. 1,7 mln przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG.

„Szacujemy, że z wakacji będzie mogło skorzystać ok. 1,7 mln osób.

Przewidujemy, że z rozwiązania przedsiębiorcy będą mogli skorzystać jeszcze w tym roku.

W latach 2024-2034 koszt rozwiązania wyniesie ok. 20,24 mld zł, a w 2024 r. ok. 1,53 mld zł” – czytamy w komunikacie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Czytaj także: Raport Fundacji Polska Bezgotówkowa o AI w mikro i w małych firmach

Źródło: PAP BIZNES