Rząd koryguje zasady rozliczania zaliczek na PIT pobranych w styczniu

Rząd koryguje zasady rozliczania zaliczek na PIT pobranych w styczniu
Ministerstwo Finansów - Logo (źródło: mf.gov.pl)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rozporządzenie ministra finansów w sprawie zmian zasad rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, pobieranych przez płatników w styczniu 2022 r. obowiązuje od soboty, 8 stycznia, podał resort. Zakłada ono wyrównane dla pracowników, którym w styczniu wypłacono niższe wynagrodzenie z tytułu zmian podatkowych.

„Wysokość zaliczki za styczeń, u pracowników czy zleceniobiorców osiągających miesięczny dochód do 12 800 zł brutto, powinna być pobierana w wysokości nie wyższej, niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach działających do 31 grudnia 2021 r. Jeśli pracownik otrzymał niższe wynagrodzenie za styczeń, dostanie wyrównanie” – czytamy w komunikacie.

Próg 12 800 zł brutto

Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, od 8 stycznia 2022 r. zmianie uległy zasady rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, pobieranych przez płatników w styczniu 2022 r.

„Zaliczki na podatek dochodowy, pobierane przez płatników po 8 stycznia 2022 r., powinny być obliczane w sposób opisany w rozporządzeniu. Wysokość zaliczki za styczeń u pracowników czy zleceniobiorców osiągających miesięczny dochód do 12 800 zł brutto, powinna być pobierana w wysokości nie wyższej, niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach działających do 31 grudnia 2021 r. ” – napisano w komunikacie.

Korekty od płatników

„Pobranie zaliczki na podatek dochodowy w wyższej wysokości, skutkować będzie po stronie płatnika obowiązkiem niezwłocznego zwrotu podatnikowi zaistniałej różnicy. Tym samym, pracownicy będą otrzymać stosowne korekty od płatników, jeżeli wypłacone wynagrodzenia nie uwzględniały metodyki pobierania zaliczek na podatek dochodowy, opisanej w rozporządzeniu” – wyjaśniono w materiale.

Źródło: ISBnews