Rynek pożyczek pozabankowych uzupełnia sektor bankowy

Rynek pożyczek pozabankowych uzupełnia sektor bankowy
Fot. stock.adobe.com/Adam Machocki
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zobowiązania konsumentów wobec sektora pożyczek pozabankowych stanowią 0,5% w stosunku do kre-dytów konsumpcyjnych w sektorze bankowym - wynika z analiz Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego. Od stycznia ubiegłego roku udział ten nieznacznie wzrósł i utrzymuje się na stabilnym poziomie. Jednocześnie średnia wartość pożyczki w firmie pożyczkowej wynosi 2,6 tys. zł, a w banku 18,2 tys.

Firmy pożyczkowe sprawdzają klientów jak #banki #pożyczki #firmypożyczkowe

Wartość pożyczek zaciąganych w sektorze pozabankowym stanowi pół procent wartości kredytów kon-sumpcyjnych zaciąganych w sektorze bankowym.

– Pozabankowe firmy pożyczkowe mają swoją grupę klientów i jest to zasadniczo rynek komplementarny w stosunku do sektora bankowego – mówi Agnieszka Wachnicka, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego. – Potwierdzają to dane Biura Informacji Kredytowej, z których wynika, że klienci firm pożyczkowych najczęściej pożyczają małe kwoty, średnio 2,6 tys. zł, gdy średnia wartość kredytu konsumpcyjne-go w banku wynosi 18,5 tys. zł. Firmy pożyczkowe pożyczają pieniądze tym konsumentom, którzy potrzebują szybko i w prosty sposób otrzymać gotówkę, np. w nagłych sytuacjach takich jak remont mieszkania czy choroba. Coraz częściej konsumenci pożyczają także aspiracyjnie- nie są w nagłej potrzebie, ale chcą podnieść swój komfort życia. Pożyczają także na specjalne okazje takie jak komunia dziecka czy święta – dodaje Prezes.

Firmy pożyczkowe sprawdzają klientów jak banki

Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że klienci firm pożyczkowych posiadają niższą punktację ryzyka kredytowego, niż klienci banków. Największa grupa klientów firm pożyczkowych tj. 65% posiada scoring w przedziale 354-533, podczas gdy tyle samo (65%) klientów banków ma scoring w przedziale 534-677.

– Firmy pożyczkowe, podobnie jak banki mają rozbudowane systemy oceny ryzyka kredytowego. Liderzy rynku współpracują z Biurem Informacji Kredytowej, biurami informacji gospodarczej i wymieniają informacje o wiarygodności finansowej pożyczkobiorców. Posiadają także branżową platformę wymiany danych Credit Check, utworzoną wspólnie z Crif sp. z o.o., z której obecnie korzystają firmy posiadające łącznie ponad 80% udziałów w rynku – mówi Agnieszka Wachnicka, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego. – To co odróżnia firmy pożyczkowe od banków, to że akceptują klientów z niższym scoringiem i zagospodarowują tych konsumentów, którzy są wykluczeni z sektora bankowego, co potwierdza komplementarność oferty firm pożyczkowych w stosunku do banków. Model biznesowy pozabankowych instytucji finansowych jest tak skonstruowany, że firma zarabia gdy klient spłaca. Dlatego wszelkie działania, które podejmuje takie jak: ocena ryzyka kredytowego, decyzja o udzieleniu pożyczki, a także monitorowanie spłaty zmierzają do tego, by klient faktycznie był w stanie oddać pieniądze, które pożyczył – dodaje Prezes.

Dużą rolę w ocenie zdolności kredytowej odgrywa także, w przypadku firm typu home credit, doradca klienta, który ze względu na to, że jest najbliżej potencjalnego pożyczkobiorcy w naturalny sposób staje się ostatnim ogniwem oceny ryzyka.

Źródło: Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego