Rynek Finansowy:AMRON a regulacje nadzorcze – czekając na inspekcję KNF

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Banki finansujące nieruchomości stają przed kolejnymi wyzwaniami, wynikającymi z najnowszych regulacji nadzorczych. Są one tym istotniejsze, że wchodzą w życie w okresie zmiany trendu cen transakcyjnych nieruchomości, co będzie skutkowało zmianą, a generalnie w tym przypadku obniżeniem wartości nieruchomości.

Jacek Furga
Agnieszka Gołębiewska

To zaś przełoży się na wycenę aktywów hipotecznych i wycenę wartości nieruchomości stanowiących zabezpieczenie bankowych wierzytelności hipotecznych.

1 stycznia 2009 r. weszły w życie zapisy uchwały nr 380/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z 17 grudnia 2008r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka. Przedmiotem tej regulacji są – mówiąc ogólnie – problemy dotyczące bezpieczeństwa zabezpieczeń ekspozycji kredytowych w nieruchomościach. Uchwała ta wskazuje jednoznacznie, że wycena wartości rynkowej nieruchomości powinna być przygotowana przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego. AMRON nie może, i nie chce, przejmować roli rzeczoznawców. Raporty oferowane przez system – począwszy od prostego statystycznego Raportu C2 zmian cen średnich nieruchomości, poprzez Raport D -określający trend zmian cen i wartości nieruchomości dla określonych pod względem typu, lokalizacji oraz szeregu innych cech nieruchomości zdefiniowanych przez banki segmentów swoich portfeli kredytowych, aż po Raport Typu E – predykcji wartości – pozwalają monitorować trendy zmian wartości nieruchomości i umożliwiają przeprowadzenie szybkiej i prostej selekcji tych zabezpieczeń hipotecznych, których wycenę należałoby zaktualizować poprzez ich ponowną wycenę przez rzeczoznawcę.

Agnieszka Gołębiewska

Zgodnie z deklaracją złożoną przez ministra infrastruktury podczas obrad XX Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich, które odbyło się w Warszawie w dniach 21-22 kwietnia 2009 r., w najbliższych tygodniach powinien zostać zaakceptowany standard zawodowy rzeczoznawców majątkowych KSWS 2 – Wycena do celów sprawozdań finansowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Natomiast standard KSWS 3 – Wycena dla celów zabezpieczenia wierzytelności został zaakceptowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, a w najbliższych dnia powinien zostać uznany przez ministra infrastruktury. Po tej długiej urzędowej konsultacji standard będzie mógł być przyjęty formalnie przez Federację Polskich Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i będzie stosowany przez rzeczoznawców majątkowych przy realizacji wycen na potrzeby banków.

Wspomniana powyżej uchwała nr 380/2008 definiuje przejrzyste dokumentowanie wszystkich informacji dotyczących nieruchomości przyjętych do zabezpieczenia hipotecznej ekspozycji kredytowej jako jeden z istotnych warunków ograniczania ryzyka banku. Odpowiedzią na takie wymagania jest oczywiście Raport B oferowany przez AMRON, zawierający wyczerpującą informację o nieruchomości oraz transakcji, której dana nieruchomość była przedmiotem. Każda nieruchomość w bazie AMRON może być opisana ponad 30 różnymi cechami. Dane wprowadzone przez uczestników systemu do bazy danych będą dodatkowo uzupełniane dzięki realizowanej obecnie nowej funkcjonalności – mapy cyfrowej oraz pozyskiwaniu z rynku danych makro- i mikroekonomicznych. Nowa struktura bazy danych AMRON II, której podstawowym rekordem jest właśnie nieruchomość, pozwala na śledzenie historii zdarzeń skutkujących określaniem w kolejnych datach wartości danej nieruchomości – czy to pochodzącej z wyceny, czy z przedłożonej oferty sprzedaży, czy wreszcie z zawartej transakcji kupna – sprzedaży. Ponadto nowa struktura bazy danych AMRON pozwala uzupełniać dane o nieruchomościach informacjami „wewnętrznymi” banków, np. wyceną dla celów rachunkowych. Dane zapisywane przez banki w ich „wewnętrznych” bazach danych prowadzonych na platformie AMRON nie są dostępne dla innych uczestników Systemu AMRON.

1 kwietnia 2009 r. weszła w życie rekomendacja S II dotycząca dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie. Jak zapowiedział w oficjalnym wystąpieniu na XX Walnym Zgromadzeniu ZBP przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego, dyrektor Krzysztof Broda, istotnym obszarem aktywności nadzoru finansowego w roku 2009 będzie m.in. weryfikacja stopnia wdrażania przez banki rekomendacji S. Ponadto potwierdził kontynuację prac KNF nad rekomendacją T.

Odnosząc się do zapisu w pkt 4.3.5. rekomendacji S, można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, iż AMRON to narzędzie niezbędne do wywiązywania się przez banki zarówno z rekomendacji S (jak i rekomendacji T), gdyż:

  1. funkcjonalność Systemu AMRON umożliwia dokonywanie prawidłowej i rzetelnej weryfikacji wartości zabezpieczenia, zarówno poprzez dobór raportów Typu A dla odpowiednio dobranych nieruchomości, jak również poprzez wykorzystywanie raportów Typu E predykcji wartości;
  2. baza danych AMRON jest największą tego typu bazą danych o cenach transakcyjnych nieruchomości liczącą już ponad 580 tys. rekordów, w tym 180 tys. danych wprowadzonych ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI