Rynek Finansowy: Wyróżnia nas troska o bezpieczeństwo

Rynek Finansowy: Wyróżnia nas troska o bezpieczeństwo
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Piotr Alicki, prezes zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej, wyjaśnia, dlaczego podczas tworzenia Polish API tak duży nacisk położono na sferę bezpieczeństwa i określa rolę kierowanej przez siebie instytucji na rynku finansowym za kilka lat. Rozmawiał z nim Marcin Złoch.

Jaki jest aktualny stan prac nad Polish API?

– Standard w wersji 0.8.3 został 17 stycznia br. skierowany do konsultacji publicznych. Przypomnijmy, że prace nad standardem Polish API zainicjował Związek Banków Polskich na początku 2017 r. W tej chwili są one mocno zaawansowane. Powstała grupa, w której skład wchodzi kilkadziesiąt instytucji – tak banków, jak i wiele podmiotów z sektora płatniczego, ale nie tylko, są też np. firmy ubezpieczeniowe. Również KIR aktywnie angażuje się w to ważne przedsięwzięcie.

Co zaplanowaliście państwo w najbliższym czasie?

– Ostatnim, kluczowym dla prac zespołu, wydarzeniem było skierowanie przez Komisję Europejską, 27 listopada 2017 r., do Parlamentu Europejskiego dokumentu RTS (Regulatory Technical Standards, Regulacyjnych Standardów Technicznych) w zakresie silnego uwierzytelnienia. Standardy te są fundamentalne dla nowych usług PIS i AIS, czyli dostępu do inicjacji płatności oraz dostępu do danych o rachunkach płatniczych. Działania w ramach Polish API są prowadzone z założeniem, że PE przyjmie dokument w wersji przekazanej przez Komisję Europejską – choć, biorąc pod uwagę kontrowersje związane z tym dokumentem, należy się liczyć, że nie musi to być wariant ostateczny. Niemniej zakłada się, że RTS zostaną przyjęte przez PE i następnie opublikowane w marcu br. Jednocześnie prace nad wdrożeniem PSD2 do prawa polskiego są już zaawansowane i oczekuje się, że ustawa wprowadzająca tę dyrektywę wejdzie w życie w drugim kwartale br.

Po szerokich konsultacjach standard będzie jeszcze doprecyzowywany. Chodzi o to, aby rozwiązanie było maksymalnie powszechne i akceptowane przez możliwie dużą liczbę podmiotów, a jednocześnie aby umożliwiało oferowanie usług w bezpieczny sposób.

UKNF wyraził swoje kierunkowe poparcie dla inicjatywy ZBP, dotyczącej utworzenia standardu Polish API. Inicjatywa ta może zagwarantować ujednolicone i bezpieczne zasady dostępu TPP (Third Party Providers) do rachunków płatniczych. Ustandaryzowane Polish API będzie rozwiązaniem korzystnym zarówno dla stron trzecich, jak i dla banków i będzie adresowało specyfikę polskiego rynku.

Czym wyróżnia się Polish API na tle innych rozwiązań europejskich?

– Istnieje kilka czynników wyróżniających prace nad standardem Polish API od działań innych krajów członkowskich UE. Przede wszystkim w realizację projektu zaangażowało się szerokie spektrum podmiotów działających w sektorze bankowym, płatniczym oraz z wielu innych branż potencjalnie zainteresowanych nowymi usługami. Ponadto w Polsce działania nad API prowadzone są przez ZBP – z udziałem KIR, banków i innych podmiotów – już od około roku. Dlatego też, w odróżnieniu od wielu krajów Wspólnoty, nasze prace są mocno zaawansowane.

W rodzimych rozwiązaniach bardzo dba się o bezpieczeństwo. To ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI