Rynek finansowy: Wychodzenie z dołka

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Po trzech latach niepewności, rynek bancassurance powoli wychodzi z regulacyjnego szoku. Ożywienie zauważalne jest szczególnie w obszarze ubezpieczeń inwestycyjnych, które do niedawna były przyczyną największych kontrowersji wokół branży. Tymczasem legislacyjne tsunami bynajmniej nie zwolniło tempa: najbliższe miesiące przyniosą kolejne rewolucyjne zmiany, tym razem za sprawą implementacji dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń (IDD) oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Jerzy Rawicz

Zagadnienia prawno-regulacyjne dominowały również podczas tegorocznej, dziewiątej już edycji Kongresu Bancassurance. – Kolejny raz przyszło nam dyskutować o regulacjach, a nie o dynamicznie zmieniających się potrzebach rynku – przypomniał w wystąpieniu inauguracyjnym mec. Jerzy Bańka, wiceprezes Związku Banków Polskich. Nawiązał on do trzech poprzednich edycji wydarzenia, których tematyka koncentrowała się na wchodzących w życie na przestrzeni ostatnich lat regulacjach mających kluczowe znaczenie dla branży: Rekomendacji U, ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym czy wreszcie nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Rynek może dostosować się do nowych rozwiązań regulacyjnych – podkreślił wiceprezes Związku Banków Polskich Jerzy Bańka.

Wiceprezes ZBP zaznaczył, że minione trzy lata nie potwierdziły pesymistycznych scenariuszy, towarzyszących opublikowaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego rekomendacji dotyczącej rynku bancassurance. – Dziś możemy spojrzeć na tę rekomendację zupełnie inaczej. Pokazała ona z pewnym wyprzedzeniem, jak rynek może dostosować się do nowych rozwiązań regulacyjnych – wskazał Jerzy Bańka. Te nowe regulacje to przede wszystkim dyrektywa o dystrybucji ubezpieczeń, która w wielu obszarach, jak choćby zasady wynagradzania pośredników ubezpieczeniowych i ich pracowników, pokrywa się zasadniczo z linią wyznaczoną w roku 2014 przez polski nadzór. Również Andrzej Maciążek, wiceprezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, podkreślił, że Polska znajduje się w ścisłej czołówce państw Unii Europejskiej pod względem zaawansowania prac nad implementacją rozwiązań dyrektywy IDD.

Gorzej już było

O tym, że zawirowania spowodowane wejściem w życie Rekomendacji U i zmianami w ustawie ubezpieczeniowej miały charakter przejściowy, świadczą również najświeższe wyniki finansowe dla rynku bancassurance. Raport zestawiający dane za II kw. 2017 r. z analogicznymi okresami na przestrzeni minionych trzech lat tradycyjnie już zaprezentowała Agnieszka Gocałek, przewodnicząca Zespołu ds. Bancassurance i Sprzedaży Affinity w Polskiej Izbie Ubezpieczeń. Analizy objęły 23 zakłady ubezpieczeń na życie, posiadające łącznie 97,3% udziału w przychodach całego działu 1 (polis życiowych), oraz 21 podmiotów oferujących polisy z działu 2 (osobowe i majątkowe), z udziałem w składce przypisanej brutto na poziomie 88,5% tego segmentu rynku. Poprawę sytuacji w branży bancassurance najlepiej oddają wyniki sprzedaży polis życiowych. W II kw. br. ubezpieczyciele pozyskali za pośrednictwem banków 4,3 mld zł składki przypisanej brutto, co oznacza wynik o 300 mln zł lepszy od uzyskanego w analogicznym okresie roku 2016. Równocześnie nie odnotowano zmiany w składce pozyskanej za pośrednictwem pozostałych kanałów sprzedaży polis życiowych; w obu okresach sprawozdawczych osiągnęła ona wartość 7,9 mld zł. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest zwiększenie udziału kanału bankowego w dystrybucji produktów działu 1 przez badanych ubezpieczycieli ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI