Rynek finansowy: Pozytywne odwrócenie nastrojów bankowców

Rynek finansowy: Pozytywne odwrócenie nastrojów bankowców
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2016.10.foto.027.a.400xPo dłuższym okresie spadku prognozy rozwoju sektora bankowego najnowszy pomiar koniunktury bankowej przyniósł pozytywne odwrócenie nastrojów bankowców. To właśnie ponad 6-pkt. zwyżka indeksu prognozy w przeważającej mierze zadecydowała o wzroście głównego indeksu PENGAB, który w sierpniu odnotował poziom 21,1 pkt. i wzrósł o 2,8 pkt. (patrz 1.). Zdaniem twórcy badania dr. Marcina Idzika z TNS Polska - zmiana jest spowodowana nieznacznym spadkiem indeksu ocen oraz zdecydowanym wzrostem indeksu wyprzedzającego. Wśród głównych czynników kształtujących te przewidywania są te o oddziaływaniu krótkookresowym, zwłaszcza sezonowym - podkreśla dr Marcin Idzik. Pozytywne sygnały płyną także z prognoz 6-miesięcznych zmian sytuacji na rynku bankowym. Brak zmian zapowiadają jednak prognozy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarstw domowych oraz gospodarki kraju. Ten scenariusz wskazuje na dalsze utrzymanie trendu horyzontalnego w koniunkturze na rynku bankowym. Wzrost prognozy 6-miesięcznej sektora bankowego nie koresponduje jednak z perspektywą 5-letnią. Według badanych bankowców blisko 40% przewiduje osłabienie się polskiego sektora bankowego w najbliższych pięciu latach (35% uważa, że sektor bankowy pozostanie bez zmian). W pozostałych indeksach na uwagę zasługuje spadek oceny bieżącej kredytów skierowanych do osób indywidualnych i przedsiębiorstw oraz wzrosty w zakresie prognozy tych produktów. Najwyższy od kilkunastu miesięcy poziom osiągnął natomiast indeks lokat długoterminowych, który w sierpniu wzrósł o 12 pkt.

Gospodarstwa domowe – salda we wszystkich badanych kategoriach

W stosunku do pomiaru z lipca wskaźnik oceny na rynku kredytów gospodarstw domowych obniżył swój poziom, zaś wskaźnik prognoz, po raz pierwszy od marca, odnotował wzrost. Na poziomie szczegółowym obserwujemy spadek salda we wszystkich badanych kategoriach. Jest on najbardziej wyraźny w przypadku kredytów konsumpcyjnych (-6 pkt. proc.) i mieszkaniowych (-5 pkt. proc.) – patrz 2. Wskaźnik ocen depozytów gospodarstw domowych podwyższył swój poziom, zaś wskaźnik prognoz nie zmienił istotnie swojej wartości w stosunku do pomiaru z poprzedniego miesiąca. W saldzie depozytów bieżących gospodarstw domowych obserwujemy niewielki wzrost wskaźnika ocen (o 2 pkt. proc.) oraz wyraźny wzrost wskaźnika prognoz (o 7 pkt. proc.). Podobną relację można zaobserwować w przypadku depozytów terminowych (wzrost odpowiednio o 3 i 12 pkt. proc.).

Koniunktura przedsiębiorstw – zdecydowany spadek kredytów inwestycyjnych i obrotowych

Wskaźnik ocen sytuacji na rynku kredytów podmiotów gospodarczych kontynuuje od marca łagodny spadek, natomiast wskaźnik prognoz utrzymał swój lipcowy poziom (patrz 3.). Po wzroście w poprzednim miesiącu, wartości wszystkich szczegółowych wskaźników ocen spadły – w szczególności dotyczy to kredytów inwestycyjnych i obrotowych (odpowiednio o -15 i -18 pkt. proc.). Wskaźnik ocen sytuacji na rynku depozytów podmiotów gospodarczych po trwającym od maja okresie łagodnego spadku, w sierpniu nie zmienił istotnie swojej wartości. Natomiast wskaźnik prognoz, podobnie jak w poprzednim miesiącu, zwiększył swoją wartość – tym razem o 4 pkt. proc. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI