Rynek finansowy: Loża komentatorów – czerwiec 2014

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Czy polskie banki mogą być konkurencyjne wobec banków zachodnich?

Jarosław Janecki
główny ekonomista w Societe Generale Polska

Konkurencyjność w sektorze bankowym możemy oceniać w podobny sposób, jak konkurencyjność w innych sektorach gospodarki. Jednak musimy w tym przypadku pamiętać o przynajmniej dwóch ważnych różnicach. Po pierwsze, w przypadku banków szczególną rolę odgrywają sprawy regulacyjne. Po drugie, z wiadomych względów o pozycji konkurencyjnej polskich banków możemy mówić jedynie w ograniczonym kontekście terenu naszego kraju. Tak jak w przypadku innych działów gospodarki, o przewadze konkurencyjności decyduje wiele czynników, w tym m.in. know-how, wiedza pracowników, technologia, innowacyjność czy też dostęp do kapitału. Kryzys na rynkach finansowych spowodował, że kluczowe znaczenie dla pozycji konkurencyjnej polskich banków będzie wynikało z regulacji odnoszących się do ryzyka kredytowego oraz funduszy własnych. Warto zaznaczyć, że wyższe wymogi kapitałowe oznaczają, ceteris paribus, zwiększenie bezpieczeństwa finansowego, a co z tym się wiąże, poprawę pozycji konkurencyjnej banków. Ostatnie zmiany odnoszące się do sektora bankowego (unia bankowa, model nadzoru finansowego) mogą zmienić pozycję konkurencyjną na rynku usług bankowych. Dotychczasowe wyniki przeprowadzanych analiz nie wskazują, aby przykładowo wspólny nadzór negatywnie wpłynął na sektor bankowy w krajach naszego regionu. Ostateczny kształt tworzonych regulacji w ramach unii bankowej oraz to, w jakim stopniu Polska będzie w tym systemie uczestniczyła, będzie warunkował, czy i w jakim stopniu polskie banki będą utrzymywały swoją pozycję konkurencyjną na krajowym rynku.

Krzysztof Kluza
Szkoła Główna Handlowa oraz Getin Noble Bank S.A.

Polskie banki są konkurencyjne wobec banków zachodnich. Należy pamiętać, że europejski sektor bankowy faktycznie nie otrząsnął się jeszcze ze skutków kryzysu. Widać to na przykład po wskaźniku zwrotu z kapitału (ROE), który w 2013 r. dla banków w strefie euro wynosi poniżej 5 proc. wobec 10-15 proc. w latach przed kryzysem zapoczątkowanym w 2008 r. Tymczasem w Polsce ROE banków wyniosło w 2013 r. średnio 10 proc. Efektywność kosztowa polskich banków również jest wysoka. Wskaźnik kosztów do dochodów w polskim sektorze bankowym wynosi 52 proc., podczas gdy w bankach krajów strefy euro było to powyżej 60 proc. w2012 r. Polskie banki skutecznie zaadoptowały nowoczesne rozwiązania technologiczne, w tym zdalne kanały kontaktu z klientem. Przykładowo w Polsce jedna placówka banku przypada na 3,1 tys. mieszkańców, a jeden pracownik banku na 220 mieszkańców. Dla porównania w krajach strefy euro jest to odpowiednio 1,9 tys. mieszkańców i 160 pracowników. Posiadanie branżowego inwestora zagranicznego również nie jest konieczne do osiągnięcia sukcesu. Pośrednio widać to po szybko rozwijających się takich bankach, jak Alior Bank i Getin Bank oraz oczywiście po PKO BP skutecznie utrzymują...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI