Rynek finansowy: Leczenie rachunkowości kas

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2015.07-08.foto.017.a.267xKNF planuje wydać, od dawna zapowiadaną, rekomendację w sprawie rachunkowości dla SKOK-ów. Mimo tego ograniczenia, dokument może objąć swoim wpływem także sektor bankowy.

Kamil Maciążek

Komisja Nadzoru Finansowego dopiero co przyjęła dwie rekomendacje skierowane do spółdzielczych kas oszczędnościowo- kredytowych (odpowiednio określone jako A-SKOK i B-SKOK), a już szykuje kolejną. Projekt rekomendacji, nazwanej C-SKOK, dotyczyć ma rachunkowości kas.

Trzecie przykazanie

Jak wiadomo, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych KNF może wydawać, po zasięgnięciu opinii Kasy Krajowej, rekomendacje dotyczące dobrych praktyk ostrożnego i stabilnego zarządzania kasami. Jak twierdzą przedstawiciele nadzoru, opracowanie dokumentu stanowiącego zbiór dobrych praktyk rekomendowanych kasom jest konieczne. Chodzi zapewne o różne niepokojące zjawiska dotyczące nieprawidłowo stosowanych metod wyceny aktywów, mających kluczowy wpływ na wynik finansowy poszczególnych kas, a w konsekwencji na nieprawidłowo prezentowane dane finansowe w sprawozdaniach finansowych. Projekt rekomendacji jest właśnie przedmiotem konsultacji publicznych, w szczególności ze wszystkimi spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi, Kasą Krajową (w trybie art. 62 ust. 2 ustawy o skok), Narodowym Bankiem Polskim, firmami audytorskimi oraz Światową Radą Unii Kredytowych (WOCCU). Uwagi można przesyłać do 31 lipca 2015 r. Data ostatecznego uchwalenia rekomendacji jest oczywiście jeszcze nieznana – zależeć będzie m.in. od przebiegu konsultacji. Komisji Nadzoru Finansowego niewątpliwie będzie jednak zależało na czasie – ostatnie afery i upadłoś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI