Rynek finansowy | Kronika – grudzień 2008

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wydarzenia i wskaźniki Produkt Krajowy Brutto wzrósł w III kwartale 2008 r. o 4,8 proc. Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo spadła w listopadzie 2008 r. o 4,2 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem o 4,2 proc. (produkcja przemysłowa spadła w listopadzie 2008 r/r o 8,9 proc., po wzroście o 0,2 proc. r/r w październiku 2008 r., a m/m spadła o 13,1 proc.). W listopadzie 2008 r. były cztery dni robocze mniej niż w październiku. W stosunku do analogicznego okresu 2007 r., różnica na niekorzyść wynosiła dwa dni - poinformował Główny Urząd Statystyczny.
 • W listopadzie inflacja CPI wyniosła 0,2 proc. m/m i 3,7 proc. r/r wobec 4,2 proc. r/r miesiąc wcześniej. W sektorze przedsiębiorstw zatrudnionych było 5394,2 tys. osób., co oznacza spadek o 0,2 proc. m/m i wzrost o 3,1 proc. r/r wobec wzrostu o 3,6 proc. r/r miesiąc wcześniej. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw – wg Głównego Urzędu Statystycznego – wyniosło w listopadzie 3320,94 zł, a więc wzrosło o 2,4 proc. m/m i 7,4 proc. r/r wobec wzrostu o 9,8 proc. r/r miesiąc wcześniej.

 • W grudniu 2009 roku, zdaniem JP Morgan, za dolara powinniśmy płacić 2,25 zł, a za euro 2,81 zł (źródło: Bloomberg 18 grudnia 2008 r.). To aż o 1 zł mniej niż sugerowały prognozy JP Morgana pod koniec listopada. Przewidywania banku z 28 listopada mówiły o dalszym spodziewanym osłabieniu złotego do 4,1 zł za euro na koniec pierwszego i drugiego kwartału roku 2009 i powrotu do 3,95 zł za euro we wrześniu oraz umocnieniu się naszej waluty do 3,8 zł w grudniu. Dolar miałby kosztować w marcu 3,47 zł, w czerwcu – 3,42 zł, we wrześniu – 3,24 zł, a na koniec roku – 3,04 zł.
 • Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła rekomendację „S II” wprowadzającą m.in dodatkowe zalecenia informowania klientów o spreadach walutowych. KNF ocenia, że wielkość odpisów/strat banków z tytułu transakcji opcyjnych nie powinna przekroczyć 10-15 proc. kwoty negatywnej dla klientów wyceny transakcji opcyjnych, wstępnie szacowanej na 5,5 mld zł – oczywiście przy założeniu utrzymania obecnego poziomu kursów walut. Nie oznacza to rzeczywistych strat przedsiębiorstw w tej samej wielkości, ponieważ duża część zobowiązań zostanie pokryta zwiększonymi przychodami firm z realnych, wyrażonych w walutach obcych, transakcji
 • Standard&Poor’s Ratings Services poprawił ocenę ryzyka krajowego sektora bankowego BICRA dla Polski, Słowacji i Słowenii. Polska awansowała z szóstej do piątej grupy w dziesięciostopniowej skali. Ta poprawa oceny oraz jej potwierdzenie dla Czech odzwierciedla kilka kolejnych lat poprawy fundamentów gospodarczych regionu – stwierdzili analitycy S&P.
 • Polska wyda w 2009 r. ok. 4,5 mld euro (kurs z 17 grudnia 2008 r.) w ramach funduszy unijnych – zakłada Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. To blisko 17 razy więcej niż w 2008 r. Kwota ta została zapisana w przyjętym przez rząd planie antykryzysowym. Na lata 2007-2013 Polska ma do wykorzystania 67 mld euro funduszy UE.
 • EBC obniżył główną stopę procentową o 75 pkt. bazowych do 2,5 proc. Miesięczna rata kredytu ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI