Rynek Finansowy: Kronika – listopad 2018

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
WYDARZENIA: Agencja Standard & Poor’s podwyższyła rating Polski z poziomu ósmego do siódmego. Ma to wielkie znaczenie dla kosztów obsługi państwowego długu. Oprocentowanie papierów dłużnych emitowanych przez polski rząd jest prawie takie samo jak amerykańskich. Jednak między marcem a majem 2006 r. polskie papiery dłużne miały lepsze oprocentowanie niż te USA.

Eurostat poinformował, że na koniec czerwca 2018 r. dług publiczny Polski wyniósł 1,03 biliona zł. Tak dużego nie mieliśmy nigdy. W rzeczywistości dług jest większy o zobowiązania wobec emerytów, które są w tych statystykach pomijane. Chodzi o należności, które w przyszłości trzeba będzie wypłacić osobom uprawnionym do pobierania świadczeń. Jak kilka miesięcy temu wyliczył GUS, na koniec 2015 r. wartość uprawień emerytalno-rentowych wyniosła prawie 5 bln zł.

Wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu spadł we wrześniu trzeci miesiąc z rzędu, osiągając poziom 50,4 pkt., najniższy od dwóch lat. Co gorsza, zbliżył się on niebezpiecznie do poziomu 50 pkt., poniżej którego można mówić o wejściu w fazę pogarszania się koniunktury. Wyprzedzający charakter wskaźnika sugeruje, że może to nastąpić za kilka miesięcy, co jest również zgodne z prognozami zakładającymi spowolnienie wzrostu gospodarczego w przyszłym roku. Sprzedaż detaliczna wzrosła we wrześniu zaledwie o 3,6% wobec oczekiwanych 6,1%.)

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI