Rynek finansowy: Kronika – 2010/05

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

Pogrzeb tragicznie zmarłego Sławomira Stanisława Skrzypka, prezesa NBP, odbył się 19 kwietnia. Spoczął na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

Podpisano protokół do umowy ze Szwajcarią o unikaniu podwójnego opodatkowania, Zmieniona umowa zawiera przepisy umożliwiające wymianę danych między polskimi instytucjami a szwajcarskimi bankami. Oznacza to, że Polska będzie mogła zwracać się do szwajcarskich banków o udzielenie informacji o posiadaczu konta. Ma to zapobiegać uchylaniu się od opodatkowania. Nowe przepisy zaczną obowiązywać najwcześniej od 1 stycznia 2011 r., o ile oba kraje ratyfikują umowę. Polska ma już takie umowy z wieloma krajami świata, m.in. z Wielką Brytanią, Stanami Zjednoczonymi czy Norwegią, a negocjuje porozumienia z Gibraltarem, Liechtensteinem i Monako.

Zdaniem wiceministra finansów Ludwika Koteckiego, który jest też pełnomocnikiem rządu ds. wprowadzenia euro, rok 2015 jest realną datą przyjęcia przez Polskę tej waluty. Wiceminister podkreślił, że celem rządu jest stworzenie warunków do jak najszybszego jej przyjęcia. Jego zdaniem, korzyści z wprowadzenia wspólnej waluty będą wyższe od kosztów z tym związanych. Obecnie Polska nie spełnia żadnego warunku zapisanego w traktacie z Maastricht.

Kasa Krajowa Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Stefczyka dwa lata temu podpisała z CBA bezprecedensowe, tajne porozumienie o wymianie informacji. Informacja o tym porozumieniu znajduje się w „Dzienniku Urzędowym Centralnego Biura Antykorupcyjnego” z 12 grudnia 2008 r. Kasa Krajowa nadzorująca system SKOK-ów (obsługująca ponad 2 mln klientów) zobowiązuje się przekazywać CBA informacje i dane o saldach, przepływach na kontach klientów kas i historii ich rachunków. Ponadto CBA ma być natychmiast informowane o ryzyku występowania korupcji stwierdzonym podczas kontroli SKOK-ów przez Kasę Krajową. Kasa Krajowa SKOK jest jedyną polską instytucją finansową, z którą CBA ma taką umowę.

Największym zaufaniem spośród instytucji rynku finansowego cieszą się wśród bankowców same banki, w tym także bank centralny (odpowiednio 95 i 94 proc.) – wynika z kwietniowego „Monitora Bankowego ZBP”. Ponad trzy czwarte badanych obdarza zaufaniem także GPW (72 proc.), a ponad połowa urząd skarbowy (59 proc.) oraz zakłady ubezpieczeń majątkowych (59 proc.) i na życie – wynika z badania Pentora dla „Monitora Bankowego”. W porównaniu z marcem, indeks Pengab wzrósł o 2,7 pkt i w kwietniu osiągnął poziom 34,8 pkt.

PRODUKTY

Do 2,64 mld zł, czyli o 20 proc. w skali roku, wzrosły w I kwartale obroty faktoringowe Raiffeisen Banku Polska. Liczba skupionych faktur zwiększyła się prawie dwukrotnie. Coraz większą popularność zdobywa nowy produkt – mikrofaktoring. Najlepsze rezultaty osiągnięto w marcu, gdy wartość skupionych wierzytelności sięgnęła 1,02 mld zł. Aż o 91 proc. zwiększyła się w I kwartale liczba przedstawionych do wykupu faktur, przekraczając 132 tys. sztuk.

W ofercie PKO TFI pojawiły się cztery nowe subfundusze. Wyróżnia je to, że każdy z nich inwestuje w akcje spółek, działających w ściśle określonych branżach (surowców, biotechnologii i innowacji, dóbr luksusowych, infrastruktury ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI