Rynek Finansowy: Komornik plus VAT

Rynek Finansowy: Komornik plus VAT
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Opłaty egzekucyjne objęte są podatkiem od towarów i usług - kwestię tę w sposób definitywny rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 6 marca 2017 r. Podkreślił przy tym, iż praca egzekutora ma charakter indywidualnej działalności gospodarczej. Równolegle trwają intensywne prace nad projektem ustawy o komornikach sądowych, który zakłada... pozbawienie kancelarii komorniczych statusu przedsiębiorcy.

Kamil Sobecki

Przez wiele lat wyłączenie opłat egzekucyjnych spod opodatkowania VAT-em uchodziło za bezdyskusyjne. Takie stanowisko potwierdzała interpretacja ogólna, wydana przez Ministerstwo Finansów 30 lipca 2004 r. w związku z wejściem w życie nowej ustawy o podatku od towarów i usług.

Autorzy dokumentu wskazali na jej art. 15 ust. 6, zgodnie z którym organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy z realizacji zadań wyznaczonych przez prawo nie są podatnikami VAT. Do tej kategorii zaliczyć można komorników będących funkcjonariuszami publicznymi działającymi przy sądach rejonowych, których obowiązki określono w ustawie. Resort finansów wskazał też zakres tego wyłączenia, dodając, iż komornik nie jest wyłączony podmiotowo spod reżimu ustawy o podatku od towarów i usług. „Komornicy sądowi w zakresie w jakim, stosując środki przymusu zastrzeżone dla władzy publicznej, wykonują władztwo publiczne wynikające z funkcji organu egzekucyjnego, są uznawani za organ władzy publicznej i tym samym są objęci regulacją art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Natomiast czynności wykonywane przez komorników sądowych w pozostałym zakresie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według zasad ogólnych” – czytamy w dokumencie.

Zwrot o 180 stopni

Wątpliwości odnośnie obowiązków podatkowych egzekutorów pojawiły się w roku 2015, kiedy to resort finansów całkowicie zmienił dotychczasowe stanowisko. Bezpośrednią przesłanką dla wydania nowej interpretacji podatkowej była linia orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Wskazano tu m.in. na wyrok wydany w sprawie wytoczonej przez Komisję Wspólnot Europejskich Królestwu Holandii, w którym TSUE uznał, iż wykonywanie powinności nałożonych przez prawo w interesie publicznym nie wyklucza uznania komorników sądowych za osoby prowadzące działalność gospodarczą. Kluczowe znaczenie ma natomiast fakt świadczenia usług osobom trzecim oraz otrzymywanie z tego tytułu wynagrodzenia. Podobne stanowisko TSUE zajął również w sporze pomiędzy Karolem Mihalem a Urzędem Skarbowym w Koszycach. „Działalność wykonywana przez jednostkę, taka jak działalność komornika sądowego, nie jest zwolniona z podatku od wartości dodanej z tego tylko powodu, że polega ona na dokonywaniu aktów należą...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI