Rynek Finansowy: Do rejestracji wystąp!

Rynek Finansowy: Do rejestracji wystąp!
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Instytucje pożyczkowe trafią do specjalnego rejestru, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Na wprowadzenie tego instrumentu parlamentarzyści zdecydowali się w końcowej fazie prac nad ustawą o kredycie hipotecznym. Eksperci rynku finansowego przestrzegają jednak przed traktowaniem nowej ewidencji jako panaceum na nieprawidłowości tego sektora. - Rejestr stanowi jedynie substytut właściwych instrumentów nadzorczych - ocenia wiceprezes Związku Banków Polskich, mec. Jerzy Bańka..

Mateusz Ochocki

Wysuwany od kilku lat postulat obligatoryjnego ewidencjonowania podmiotów udzielających pożyczek ze środków własnych był jednym z pomysłów na ucywilizowanie rynku „chwilówek”, który aż do 2015 r. wymykał się jakiejkolwiek kontroli. Wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wystarczył, by zgodnie z prawem zajmować się udzielaniem „szybkich pożyczek”, przez niektórych oferentów nawet określanych błędnie mianem kredytów. Dynamicznemu rozwojowi tego rynku towarzyszyły liczne patologie – poczynając od ewidentnego lichwiarstwa poprzez wyłudzanie od konsumentów opłat przygotowawczych bez zamiaru udzielenia finansowania, aż po podstępne przejmowanie nieruchomości będących zabezpieczeniem niskokwotowych pożyczek.

Propozycje, by i tę część sektora finansowego poddać nadzorowi – lub chociażby wprowadzić rejestrowanie działalności pożyczkowej – doprowadziły do sporu pomiędzy Komisją Nadzoru Finansowego a Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, któremu z tych organów faktycznie powinna przypaść rola regulatora „chwilówek”. – Władze KNF zawsze twierdziły, że rolą komisji jest sprawowanie nadzoru ostrożnościowego z punktu widzenia bezpieczeństwa systemu finansowego i depozytów, tymczasem przedsiębiorcy z sektora pożyczkowego finansują działalność ze środków własnych – przypomina wiceprezes ZBP. Z drugiej wszakże strony art. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym wśród celów działalności KNF wskazuje również „zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku”. – W mojej ocenie nie kto inny jak KNF jest predestynowany do wykonywania czynności nadzorczych w tym zakresie – podkreśla mec. Jerzy Bańka.

Kto może oferować chwilówki

Pierwszym udanym podejściem do uregulowania sektora pożyczek była uchwalona przez Sejm 5 sierpnia 2015 r. nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim. Określono w niej zasady funkcjonowania „instytucji pożyczkowej” – definicja ta objęła podmioty udzielające finansowania ze środków własnych i niebędące bankami, SKOK-ami, instytucjami kredytowymi lub ich oddziałami oraz nieoferujące tzw. kredytu kupieckiego. Na instytucje pożyczkowe nałożone zostały następujące warunki:

  • obowiązek prowadzenia działalności w formie spółki kapitałowej (akcyjnej lub z ograniczoną odpowiedzialnością);
  • posiadanie kapitału zakładowego w wysokości nie niższej niż 200 tys. zł, lub odpowiednika tej kwoty w walucie obcej w przypadku instytucji zagranicznych. Dodatkowo, środki te nie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI