Rynek Finansowy: Czy czeka nas ostre hamowanie globalnego wzrostu gospodarczego?

Rynek Finansowy: Czy czeka nas ostre hamowanie globalnego wzrostu gospodarczego?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Przełom roku to czas, w którym ekonomiści prześcigają się w formułowaniu prognoz gospodarczych. Z punktu widzenia perspektyw polskiej gospodarki, która jest silnie powiązana z zagranicą, bardzo ważne jest nie tylko to, co będzie działo się z krajowymi uwarunkowaniami wzrostu gospodarczego, ale także to, jak kształtować się będzie koniunktura w gospodarce światowej. Jakie są oczekiwania co do wzrostu gospodarczego na świecie w najbliższych latach? Czy gospodarka światowa stoi w obliczu recesji, jak twierdzą niektórzy ekonomiści?

Prognoza dla polskiej gospodarki optymistyczna

Szacuje się, że w 2018 r. światowy PKB zwiększył się o 3,7%, czyli w skali zbliżonej do 2017 r., kiedy to zanotował najwyższy wzrost od dekady. Struktura ożywienia i pewne przesłanki świadczące o jego trwałości kształtowały się jednak mniej korzystnie niż rok wcześniej. O ile w 2017 r. wzrost gospodarczy przyspieszył w prawie 60% krajów, o tyle w 2018 r. już tylko w połowie. Jednocześnie wzrosło zróżnicowanie koniunktury w grupie największych gospodarek. Dynamika PKB w Stanach Zjednoczonych przebiła wyraźnie wcześniejsze prognozy. Rozczarowały natomiast wyniki gospodarcze strefy euro i Japonii, z gospodarki chińskiej zaczęły napływać wyraźne oznaki hamowania aktywności, a kilka dużych gospodarek wschodzących, m.in. Argentyna i Turcja, wpadło w poważne gospodarcze tarapaty. Wolniej od oczekiwań rósł handel światowy. Ponadto giełdy, zwłaszcza europejskie, zakończyły rok na wyraźnych minusach. Nasilenie się sygnałów wskazujących na mniej trwałe podstawy wzrostu gospodarczego na świecie wpłynęło na obniżenie prognoz dla gospodarki światowej. Przewiduje się, że w horyzoncie najbliższych lat będzie ona spowalniać, jednak proces ten będzie przebiegał stopniowo, zaś tempo wzrostu pozostanie relatywnie wysokie. Kształtując się na poziomie bliskim 3,6% będzie ono zbliżone do notowanego przeciętnie na przestrzeni czterech ostatnich dekad. Innymi słowy, z bazowego scenariusza rozwoju gospodarki światowej wyłaniają się nadal całkiem korzystne uwarunkowania zewnętrzne dla wzrostu polskiej gospodarki.

Spowolnienie – czy nieuniknione?

Adam Glapiński
prof. dr hab. nauk ekonomicznych,
prezes Narodowego Banku Polskiego

Sam proces spowalniania wzrostu w gospodarce światowej zresztą nie jest zaskakujący dla większości ekonomistów. Spowolnienie było oczekiwane, jednak nadeszło nieco szybciej niż prognozowano. Cykl koniunkturalny w gospodarkach zaliczanych do grupy rozwiniętych, które wytwarzają dwie piąte światowego PKB i które w 2018 r. odpowiadały za około jedną czwartą globalnego wzrostu gospodarczego, wszedł w dojrzałą fazę. Gospodarki te osiągnęły wysoki poziom wykorzystania zdolności wytwórczych i stopniowo ograniczają stymulowanie koniunktury za pomocą polityki gospodarczej. Naturalne jest więc to, że zaczynają rosnąć wolniej, w tempie bliższym swojego wzrostu potencjalnego. Ten ostatni zaś pozostaje słaby. Wynika to z niskiego wzrostu produktywności pracy i niekorzystnych trendów demograficznych. Szacuje się, że tylko ze względu na spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym wzrost PKB per capita w gospodarkach rozwiniętych z grupy G-20 będzie w latach 2018-2030 o 0,4 pkt proc. niższy niż na przestrzeni trzech ostatnich dekad. Drugim ważnym źródłem spowalniania wzrostu gospodarki światowej są zmiany strukturalne w Chinach. Słabnąca trajektoria dynamiki PKB w tej gospodarce to także nic zaskakującego. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK