Rynek finansowy: 2017: gdzie uderzy tsunami regulacyjne?

Rynek finansowy: 2017: gdzie uderzy tsunami regulacyjne?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
32 tysiące stron nowych regulacji dotyczących rynku finansowego może wejść w życie w Polsce w roku 2017 - oceniają eksperci Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Przeważająca część tych przepisów znajdzie mniej lub bardziej bezpośrednie zastosowanie wobec sektora consumer finance. Liczne zmiany w otoczeniu prawnym dotyczące tego segmentu rynku zapowiedział również ustawodawca oraz nadzór wspólnotowy.

Po głębionej refleksji nad perspektywami dla branży w dynamicznie zmieniających się uwarunkowaniach prawno-regulacyjnych nie mogło zabraknąć podczas tegorocznego Kongresu Consumer Finance. Zamierzenia unijnych instytucji regulacyjnych na najbliższe miesiące szczegółowo omówił Alexandre Giraud, zastępca dyrektora generalnego Eurofinas, organizacji reprezentującej europejskich dostawców usług finansowych. Skupia ona 19 organizacji branżowych z 18 krajów; reprezentują one 640 placówek z branży bankowej, pożyczkowej oraz captive insurance. – W nadchodzącym roku nie spodziewamy się poważniejszych bezpośrednich zmian otoczenia regulacyjnego; musimy natomiast liczyć się z szeregiem nowych regulacji, które będą miały pośredni wpływ na naszą działalność – podkreślił Alexandre Giraud.

Do obszarów, w których można się spodziewać ingerencji wspólnotowego regulatora, należy zapobieganie nieuczciwym praktykom rynkowym, zasady ogłaszania upadłości czy też przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Istotnym kierunkiem zmian regulacyjnych będzie zwiększenie ochrony konsumentów niestabilnych finansowo; nie chodzi w tym przypadku wyłącznie o przypadki kwalifikujące się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. – Każdy konsument na pewnym etapie może być zagrożony niestabilnością finansową, musimy to brać pod uwagę w naszych codziennych decyzjach biznesowych – zauważył reprezentant Eurofinas.

Od lewej: Małgorzata Modzelewska de Raad, Mirosława Szakun, Tomasz Ostrowski, Grzegorz Kott, Jacek Wiśniewski.

Dla instytucji finansowych funkcjonujących w strefie euro, ale także niektórych banków z pozostałych krajów Wspólnoty, istotne znaczenie będą mieć również przygotowywane przez Europejski Bank Centralny wytyczne odnośnie zmniejszenia udziału zobowiązań nieregularnych w portfelach kredytowych banków. Co do zasady dokument EBC nie będzie mieć zastosowania do polskiego sektora finansowego, jednak zdaniem Alexandre Giraud może stać się inspiracją dla polskiego nadzorcy do wprowadzenia analogicznych regulacji dla rynku krajowego. Wszystkie kraje członkowskie czeka natomiast rewolucja w zakresie ochrony danych osobowych, związana z implementacją rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679. – Ryzyka wynikające z tego aktu prawnego są niedoceniane; wychodzi się z założenia, że rynek jest wystarczająco uregulowany w zakresie ochrony danych i nowy przepis nic nie zmieni. To nieprawda – podkreślił wiceszef Eurofinas. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK