Rynek energii należy napisać na nowo. Prezes URE o roli energetyki obywatelskiej i klastrów energetycznych

Rynek energii należy napisać na nowo. Prezes URE o roli energetyki obywatelskiej i klastrów energetycznych
Zielona energia Fot. stock.adobe.com/ALDECAstudio
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Każdy z nas na co dzień korzysta z energii. Większość osób pozostaje jednak wyłącznie jej odbiorcami. Dzięki rozwojowi energetyki obywatelskiej może się to zmienić. Jednym z pomysłów prowadzących do rozwoju energetyki obywatelskiej są tzw. klastry energii. Koncepcja ta formalnie wprowadzona została po raz pierwszy w 2016 roku wraz ze zdefiniowaniem w ustawie o odnawialnych źródłach energii pojęcia klastrów energii.
Jednym z pomysłów prowadzących do rozwoju energetyki obywatelskiej są tzw. klastry energii #URE #OZE #energetyka

Celem funkcjonowania klastrów jest zapewnienie ciągłości dostaw energii na poziomie lokalnym przy jednoczesnym pozytywnym wpływie na środowisko naturalne. Skutkiem działania klastrów ma też być wzrost konkurencyjności danego regionu. Współpracując z pozostałą częścią sieci, klastry mają pewną autonomię, umożliwiającą lokalne bilansowanie popytu z produkowaną energią. Odciążają tym samym Krajowy System Elektroenergetyczny, ale także, w razie potrzeby, są przez niego wspierane. Funkcjonowanie klastra sprowadza się w głównej mierze do produkcji energii na danym obszarze w sposób jak najlepiej skoordynowany z bieżącym lokalnym zapotrzebowaniem.

Czytaj także: Fotowoltaika pozwoli uniknąć podwyżek cen prądu?

W systemie klastra mogą występować różne źródła wytwórcze

W systemie klastra mogą występować różne źródła wytwórcze, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii korzystających z własnej sieci dystrybucyjnej lub współpracujące z operatorem. Aby jednak klaster energii przyniósł oczekiwane korzyści, powinien współpracować z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym. Współpraca ta w szczególności dotyczy dystrybucji energii, która powinna opierać się na współpracy z operatorami istniejących systemów dystrybucyjnych.

– Trzeba stworzyć warunki ku temu, żeby przyłączanie źródeł do sieci OSD i wprowadzenie z nich energii do sieci nie było ograniczone zbyt wieloma barierami technicznymi, czy handlowymi, z jednoczesnym zapewnieniem OSD pokrycia kosztów utrzymania sieci – podkreśla Rafał Gawin, prezes  URE.

Znaczenie roli operatorów systemów dystrybucyjnych

Należy również podkreślić znaczenie roli operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) w tym procesie.

– To ogromne zadanie organizacyjne, w tym infrastrukturalne dla OSD. Trzeba wypracować model organizacyjny i model zarządzania siecią, która przestaje być jednokierunkowa. A rozwiązaniem problemów są nie tylko kapitałochłonne inwestycje, ale też – mam nadzieję – pozyskiwanie usług od strony klientów, prosumentów – dodaje prezes URE.

16 stycznia br. w siedzibie Energetycznego Klastra Oławskiego EKO odbyła się konferencja Klaster energetyczny na rzecz ochrony klimatu jako czynnik nowej polskiej strategii klimatyczno-energetycznej, zorganizowana przez Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych (DISE) oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Podczas obrad skupiono się właśnie na zagadnieniach związanych z energetyką rozproszoną oraz innowacyjnych trendach w energetyce. Wśród prelegentów znaleźli się Prezes Urzędu Regulacji Energetyki oraz przedstawiciele Ministerstwa Klimatu, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych oraz TAURON Ekonenrgia.

Wspieranie rynków lokalnych oraz rozwoju rozproszonej energetyki obywatelskiej

Prezes URE w swoim wystąpieniu podkreślał, jak ważne jest tworzenie warunków do wspierania rynków lokalnych oraz rozwoju rozproszonej energetyki obywatelskiej.

– Otoczenie regulacyjne mocno się zmienia, głównie za sprawą prawa unijnego. Obecnie w centrum stawia konsumentów i prosumentów. Klastry energii, dzięki którym następuje rozwój energetyki rozproszonej, to rozwiązanie przyczyniające się do poprawy lokalnego bezpieczeństwa energetycznego przy jednoczesnym zapewnieniu efektywności ekonomicznej – powiedział.

Czytaj także: URE: w tegorocznych aukcjach OZE sprzedano energię za prawie 20,6 mld zł >>>

– Rynek należy napisać na nowo. Rynki lokalne powinny działać w synergii z rynkami hurtowymi, potrzebujemy bowiem jednego, wspólnego rynku energii – mówił podczas konferencji Rafał Gawin.

Uczestnicy spotkania podkreślali, że klastry energetyczne są rozwiązaniem przyjaznym środowisku dzięki tworzeniu optymalnych warunków organizacyjnych i finansowych umożliwiających wdrożenie najnowszych technologii przy uwzględnieniu potencjału energetyki krajowej.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki / URE