Ruszyły „HORYZONTY BANKOWOŚCI 2013”

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

130618.hb.300x100W Warszawie rozpoczęło się jedno z największych dorocznych spotkań środowiska bankowego i finansowego. "HORYZONTY BANKOWOŚCI", bo o nich mowa, po raz pierwszy Centrum Prawa Bankowego i Związek Banków Polskich zorganizowały w czerwcu ubiegłego roku. Doskonałym do tego pretekstem było 20-lecie Centrum oraz wydawanego przezeń "Miesięcznika Finansowego BANK".

18 bm. od godzin rannych do hotelu „Hilton” przybywali licznie przedstawiciele świata nauki i administracji publicznej, politycy, prezesi, członkowie zarządów i dyrektorzy banków, specjaliści i eksperci rynku finansowego i IT. Przygotowano dla nich – co istotne w jednym miejscu i czasie – konferencje, spotkania i debaty. Jako pierwszy, o godz. 9.00, rozpoczął się „VIII Kongres Gospodarki Elektronicznej” – coroczne spotkanie przedstawicieli administracji publicznej, samorządowej, środowiska finansowego, naukowego oraz wielu organizacji gospodarczych, stowarzyszeń naukowo-technicznych i firm oddziaływujących na budowę i rozwój nowoczesnej gospodarki elektronicznej w Polsce.

Godzinę później otworzono konferencję „Płatności mobilne i social media w bankowości: trendy i perspektywy”. Uczestniczą w niej głównie, ale nie wyłącznie, menedżerowie i specjaliści działów IT i bezpieczeństwa oraz działów marketingu, public relations, sprzedaży i obsługi klienta.

Równolegle z konferencją poświęconą płatnościom mobilnym i social mediom odbywa się spotkanie koordynatorów oraz szkolenie w ramach projektu „Nowoczesne zarządzanie biznesem”. To wspólne dzieło Związku Banków Polskich, Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Biura Informacji Kredytowej S.A., Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. oraz Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. Program zakłada nawiązanie bliskiej współpracy z uniwersytetami i szkołami wyższymi – chodzi o poszerzanie wiedzy studentów, w końcu przyszłych, jeśli nie już czynnych przedsiębiorców, o sposoby i metody zwiększania bezpieczeństwa obrotu gospodarczego poprzez wykorzystywanie informacji finansowych oraz nowoczesnych narzędzi e-gospodarki. W programie uczestniczy 109 polskich uczelni.

Wczesnym popołudniem odbędzie się debata „Miesięcznika Finansowego BANK” – „Euro i współczesny ład walutowy”. Poświęcona zostanie roli euro we współczesnym świecie i na globalnym rynku finansowym.

Godziny wieczorne zarezerwowano na Galę „Miesięcznika Finansowego BANK”. W jej trakcie wręczone zostaną nagrody dziennikarskie im. Mariana Krzaka; rozstrzygnięty zostanie 18 już ranking „50 największych banków w Polsce” oraz odbędzie się kolejna debata miesięcznika „Bezpieczeństwo a rozwój. Czy sektor bankowy ma szanse nadal być motorem polskiej gospodarki. Jakie są koszty regulacji?”.