Ruszyła IV edycja „Szkoły dla Eksportera? sieci Enterprise Europe Network i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Pięć nowych filmów szkoleniowych pomoże małym i średnim przedsiębiorcom poszerzyć wiedzę o praktycznych aspektach ekspansji na zagraniczne rynki.

W tegorocznej edycji „Szkoły dla Eksportera” zostały poruszone kwestie dotyczące:

  • finansowych i pozafinansowych instrumentów wsparcia eksportu, które oferują polskie instytucje publiczne;

  • międzynarodowych i zagranicznych zamówień publicznych;

  • wyzwań prawnych nowoczesnego e-commerce;

  • patentowania wynalazków oraz rejestrowania znaków towarowych i wzorów przemysłowych w obrocie międzynarodowym.

„Szkoła dla Eksportera” to cykl wykładów online, które od 3 lat dostarczają rzetelnej wiedzy doświadczonym i początkującym eksporterom, a także tym, którzy planują rozpoczęcie działalności gospodarczej za granicą. Z internetowych wykładów przygotowanych przez ośrodek Enterprise Europe Network przy PARP skorzystało dotychczas niemal 130 tys. internautów.

Aktualność przedstawianej wiedzy gwarantuje fakt, że wykłady zostały przygotowane i przeprowadzone przez ekspertów – uznanych praktyków w danej dziedzinie. Uzupełnieniem nagrań są dołączone do każdego odcinka prezentacje, które szczegółowo ilustrują poruszaną tematykę.

Filmy powstały we współpracy polskich ośrodków sieci Enterprise Europe Network, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, Banku Gospodarstwa Krajowego, Biura Banku Światowego w Polsce, Punktu Informacyjnego Międzynarodowe Zamówienia Publiczne oraz specjalistycznych kancelarii prawnych.

Filmy szkoleniowe z cyklu „Szkoła dla Eksportera” można znaleźć na stronie internetowej ośrodka Enterprise Europe Network oraz kanale PARP na YouTube.

Enterprise Europe Network to największa na świecie sieć wspierająca małe i średnie przedsiębiorstwa w internacjonalizacji. Jej ośrodki funkcjonują w ponad 60 krajach na całym świecie (w tym we wszystkich państwach UE). Sieć, której działalność jest współfinansowana przez Komisję Europejską, świadczy bezpłatne usługi wspierające rozwój biznesu, takie jak dostęp do bazy danych potencjalnych partnerów biznesowych za granicą, pomoc przy transferze technologii, pisemne konsultacje prawnicze oraz działania informacyjno-szkoleniowe (np. seminaria dla przedsiębiorców, publikacje, comiesięczny Biuletyn Euro Info). Sieć Enterprise Europe Network łączy międzynarodowe doświadczenie ze znajomością lokalnych rynków – w Polsce działa obecnie jej 30 ośrodków, co najmniej 1 w każdym województwie, a na całym świecie jest ich ponad 600.

Warto wiedzieć, że wiedzę uzyskaną dzięki „Szkole dla Eksportera” można pogłębiać i testować w ramach innej usługi oferowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, tj. Akademii PARP. Akademia to portal edukacyjny oferujący bezpłatnie szkolenia e-learningowe w szerokim zakresie wiedzy biznesowej.

Więcej: http://www.een.org.pl/index.php/Szkola_dla_eksportera.html

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości