Ruszył program „Biznes kontra smog”

Ruszył program „Biznes kontra smog”
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Z inicjatywy PwC, pod auspicjami Krakowskiego Alarmu Smogowego oraz Stowarzyszenia Aspire, powstał program "Biznes kontra smog".

Celem projektu #Bizneskontrasmog jest realizacja programu wolontariatu pracowniczego w obszarze edukacji dzieci i młodzieży na temat smogu i czystości powietrza #smog #PwC

„Systematyczna działalność edukacyjna w celu zwiększania świadomości ekologicznej Polaków jest jednym z kluczowych elementów skutecznej walki o poprawę jakości powietrza w Polsce. Program 'Biznes kontra smog’ to dobry przykład, będący odpowiedzią na wyzwania w tym zakresie. Uczestniczące w projekcie firmy i organizacje pokazują, jak przejść od teorii do praktyki w kwestii rozwiązywania kluczowych problemów naszego społeczeństwa” – powiedział partner w PwC Bartosz Jasiołek, cytowany w komunikacie.

Edukacja dzieci i młodzieży na temat smogu i czystości powietrza

Celem projektu „Biznes kontra smog” jest realizacja programu wolontariatu pracowniczego w obszarze edukacji dzieci i młodzieży na temat smogu i czystości powietrza. Dzięki współpracy 11 firm oraz dwóch stowarzyszeń, Aspire i Krakowskiego Alarmu Smogowego, w trakcie zimowych miesięcy do marca 2019 r. możliwe będzie przeprowadzenie warsztatów dla ponad 5 tys. uczniów szkół i przedszkoli z woj. małopolskiego. Zajęcia są prowadzone przez przygotowanych wcześniej przez Krakowski Alarm Smogowy wolontariuszy, będących pracownikami firm zaangażowanych w projekt. Program został dostosowany do różnych grup wiekowych. Wszystkie warsztaty są bezpłatne – placówki edukacyjne nie ponoszą żadnych kosztów związanych z ich organizacją, podano również.

„Nikogo nie trzeba przekonywać, że zła jakość powietrza w Polsce stanowi jedno z najważniejszych wyzwań, nie tylko dla rządu czy pojedynczych samorządów, ale dla nas wszystkich. Każdy z nas może mieć swój udział w ograniczaniu skali tego negatywnego zjawiska. Edukacja jest punktem wyjścia do innych działań. Społeczeństwo świadome źródeł powstawania smogu to szansa na zbudowanie lepszej przyszłości” – podkreśliła współzałożycielka Krakowskiego Alarmu Smogowego Anna Dworakowska.

Program „Biznes kontra smog” to pierwsze na polskim rynku tak szerokie porozumienie przedsiębiorstw w obszarze zaangażowania społecznego. Lista firm, które mogą włączyć się do działania, nie jest zamknięta. Program otrzymał patronat honorowy marszałka woj. małopolskiego, podsumowano w materiale.

Źródło: ISBnews