Rumuński Związek Pracodawców Bankowych dołączył do Eurofinas

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kpf.04.400x267Rumuńska Rada Pracodawców Bankowych (CPBR - Consiliur Patronatelor Bancare din Romania) dołączyła do grona pełnoprawnych Członków EUROFINAS - głosi komunikat tej organizacji, będącej reprezentacją rynku kredytowego na poziomie europejskim. Identyczny jak CPBR status posiada Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, zrzeszona w EUROFINAS od 2006 roku.

CPBR jest rumuńską organizacją pracodawców sektora bankowego, założoną w kwietniu 2014 roku. Obecnie zrzesza sześć instytucji: Banca Comerciala Romana, BRD – Group Societe Generale, Raiffeisen Bank, UniCredit Tiriac Bank, ING Bank Romania i Volksbank Romania. Banki zrzeszone w CPBR są właścicielami ponad połowy aktywów w Rumunii i zatrudniają blisko jedną trzecią pracowników branży.

– Dojrzałość do członkostwa w EUROFINAS jest naturalną konsekwencją rozwoju naszego stowarzyszenia, a samo członkostwo daje możliwość korzystania z efektu synergii, istniejącej wśród europejskich dostawców kredytu konsumenckiego. CPBR szuka głębszej integracji na szczeblu kontynentalnym, a dołączenie do EUROFINAS jest małym krokiem do osiągnięcia tego celu – komentuje Steven van Groningen, Prezydent CPBR.

– Bardzo się cieszę z przystąpienia CPBR do naszego grona – akces tej organizacji wzmocni rumuńską reprezentację w łonie EUROFINAS. Ekspertyzy i wiedza CPBR, niewątpliwie, będą stanowiły wartościowy wkład do dorobku i merytorycznej pracy, a jednocześnie rozszerzą zdolność EUROFINAS do reprezentowania jeszcze bardziej znaczącej części rynku kredytowego w Europie. Spodziewamy się owocnej dla obu stron współpracy – mówi Tanguy van de Werve, Dyrektor Generalny EUROFINAS.

– Przystąpienie CPBR, jako stowarzyszenia funkcjonującego na obszarze dużego kraju, do EUROFINAS pozwoli lepiej i precyzyjniej oceniać trendy na rynku kredytu konsumenckiego w Europie  Środkowo – Wschodniej. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych nie tylko wpierała aspiracje członkowskie CPBR, ale również jesteśmy przekonani, że dołączenie do EUROFINAS okaże się pożytecznym dla wzmocnienia dynamiki rozwoju rynku kredytowego zarówno Rumunii jak i zainteresowanych tym rynkiem europejskich partnerów – dodaje Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF.

EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations), na poziomie europejskim reprezentuje instytucje, związane z udzielaniem kredytu konsumenckiego. Federacja została powołana do życia w 1963 roku i zrzesza obecnie  17 organizacji członkowskich z 16 krajów. EUROFINAS aktywnie uczestniczy w pracach dwóch innych znaczących podmiotów, mających wpływ na kształt legislacji europejskiej – European Banking Industry Committee (EBIC) i Centre for European Policy Studies (CEPS).

Szacuje się, że w 2013 roku Członkowie EUROFINAS sprzedali kredyty o łącznej wartości 322 mld EUR i stanem należności, sięgającym prawie 828 mld EUR. Przedsiębiorstwa członkowskie zatrudniają 93 tysiące pracowników.

Źródło: KPF