Rozmowa z Markiem Zagórskim o potencjalnych obszarach współpracy administracji publicznej z sektorem bankowości spółdzielczej

Rozmowa z Markiem Zagórskim o potencjalnych obszarach współpracy administracji publicznej z sektorem bankowości spółdzielczej
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Marek Zagórski - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji

Marek Zagórski: Możemy mówić o dużej symbiozie potrzeb. Z jednej strony jako Ministerstwo Cyfryzacji potrzebujemy takich instytucji, które będą upowszechniały postęp i będą zachęcały klientów do korzystania z nowoczesnych usług, w tym usług administracji.

Z drugiej strony widzimy interes dla banków  – dzięki temu, że będą współpracować z administracją w udostępnianiu i upowszechnianiu e-usług, zyskują i zatrzymują klientów. To doskonale widzać na nielicznych jeszcze, ale ważnych przykładach, w których dzięki współpracy z bankami można było złożyć wnioski w programie Rodzina 500+. Widać to też w sytuacji, w której jest możliwość potwierdzenia profilu zaufanego przy pomocy banków komercyjnych, dzięki temu korzystania z e-usług tak popularnych jak wymiana dowodu osobistego, sprawdzenie punktów karnych, czy składanie pitów.

To wszystko już się dzieje i chodzi o to, aby banki spółdzielcze do tego procesu jak najszybciej dołączyły. To jest związane także z rozwiązaniami legislacyjnymi, nad którymi pracujemy wspólnie z sektorem bankowym, jak np. węzeł krajowy, czy węzeł komercyjny, czyli możliwość generowania przez banki środków identyfikacji elektronicznej, które będą kluczem dostępu do bezpiecznych usług – komercyjnych i usług w admnistracji.

Relacja wideo dostępna na kanale youtube

aleBank.pl