Rozmowa z Bartłomiejem Noconiem o czynnikach, które mają krytyczne znaczenie dla zbudowania modelu banku przyszłości

Rozmowa z Bartłomiejem Noconiem o czynnikach, które mają krytyczne znaczenie dla zbudowania modelu banku przyszłości
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bartłomiej Nocoń - Dyrektor Zarządzający w Departamencie Bankowości Elektronicznej Banku Pekao S.A.

Bartłomiej Nocoń: Jeśli chodzi o kwestie związane z wizją banku przyszłości w tej chwili trzeba dotknąć aspektów związanych z szeroko pojętą digitalizacją usług bankowych oraz podejściem mobile first, które dominuje w kontekście strategii banków, instytucji finasowych, które proponują swoim klientom ofertę produktową, dostęp usług przy pomocy kanałów mobilnych.

To, no co w banku Pekao S.A. zwracamy szczególną uwagę, to element people first, czyli aspekt ludzki. Pytanie, które często sobie stawiamy i na które poszukujemy odpowiedzi  to kwestia umiejscowiania aspektów związanych z nowoczesnymi technologiami, z innowacyjnością. Ich umiejscowienie w kontekście zachowań naszych klientów, konsumentów. Dochodzimy do takiego wniosku, że to, w jaki sposób chcą korzystać z usług banków, chcą realizować swoje potrzeby i oczekiwania w kontekście instytucji finansowych, zaspokajania potrzeb finansowych jest dominującym względem aspektów technologicznych.

Reasumując bank przyszłości to bank, który umiejętnie dostosowuje swoją ofertę, usługi w kontekście obserwowanych zachowań konsumentów i wykorzystuje nowoczesne technologie, digitalizację, podejście mobile first po to, aby zaspokajać potrzeby swoich klientów.

Kwestia szeroko ujętego podejścia Pay-Per-Less, Cashless jest trendem, na który my, jako sektor bankowy zwracamy uwagę. Zarówno koszt obrotu gotówkowego, koszt obrotu związanego z biurokracją, papierologią w instytucjach takich jak banki, w szczególności duże banki uniwersalne, stanowi istotną pozycję w sferze kosztowej. Wszystko, co pomaga zredukować, ograniczyć, istonie zmniejszyć kwestie związane z obrotem gotówkowym wspiera nasze podejście. Zatem aspekty związane z automatyzacją obrotu gotówkowego, jego zmniejszenie, wszystko, co eliminuje papier, lub go istonie ogranicza, jest nam bliskie. Wpisuje się to w podejście, które jako bank Pekao S.A. prezentujemy.

Materiał wideo dostępny na kanale youtube

aleBank.pl